دانلود فایل های word مقاله فرا تحليل مطالعات آسيب شناسي‌گرايش خانواده‌هاي تهراني به شبکه‌هاي ماهواره‌اي تازه تاسيس فارسي زبان (درمنطقه1 ناحيه 3) تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله فرا تحليل مطالعات آسيب شناسي‌گرايش خانواده‌هاي تهراني به شبکه‌هاي ماهواره‌اي تازه تاسيس فارسي زبان (درمنطقه1 ناحيه 3) تهران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

مقدمه و هدف پژوهش: هدف پژوهش شناخت آسیب‌های گرایش خانواده‌های تهرانی به شبکه‌های تازه تاسیس فارسی زبان (ساکنین منطقه1 ناحیه3 تهران) است. روش پژوهش: باتوجه به موضوع و اهداف تحقیق روش اجرای پژوهش ازنوع مطالعات فرا تحلیلی و تحقیقات کاربردی، شیوه اجرا توصیفی ونحوه گردآوری داده‌ها به صورت کمی خواهد بود وداده‌ها به صورت میدانی وبا استفاده ازپرسش‌نامه محقق ساخته جمع‌آوری گردیده است. به منظور انتخاب نمونه از روش غیر احتمالی نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد. حجم نمونه مورد استفاده برای انجام مصاحبه 26 نفر و برای انجام پیمایش پرسشنامه‌ای 195 نفر می باشد. یافته‌ها: نتایج بخش کیفی این پژوهش حاکی از آن است که مصاحبه‌شوندگان بیشتر تمایل دارند که وضعیت زندگی افراد سریال‌ها و برنامه‌های شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای را با وضعیت زندگی خود مقایسه کنند. به طور کلی می‌توان گفت که افراد خانواده، خواهان تغییرات در روابط با جنس مخالف خود و سهیم شدن در قدرت می‌باشند. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج بخش کمی این پژوهش آسیب‌های هم‌چون افزایش مصرف‌گرایی، افت عملکردهای تحصیلی و شغلی، بلوغ زودرس، ترویج خشونت، مدگرایی، ترویج خانواده‌های بدون ازدواج و تهاجم فرهنگی خانواده‌های تهرانی را بیشتر از گذشته تهدید می‌کند.

لینک کمکی