دانلود فایل های word مقاله مديريت مصرف انرژي در بخش خانگي و تجاري با تکيه بر توليد ناخالص داخلي از طريق فن آوري اطلاعات و مدل هاي رگرسيوني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله مديريت مصرف انرژي در بخش خانگي و تجاري با تکيه بر توليد ناخالص داخلي از طريق فن آوري اطلاعات و مدل هاي رگرسيوني :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :16

یکی از مشکلات و چالش های پیش روی مدیران و برنامه ریزان بخش انرژی در حوزه مدیریت مصرف، فقدان به کارگیریصحیح آمار و اطلاعات موجود در قالب یک الگوی مناسب جهت شبیه سازی و پیش بینی روند تغییرات تقاضا محسوب می شود. دربسیاری از موارد روش آزمون و خطا در فرایند تصمیم سازی به کار گرفته می شود. در مواردی که استفاده از الگویی مناسب می تواندچالش مذکور را مرتفع سازد، عدم به روز رسانی به هنگام آمار و اطلاعات مورد استفاده در الگو، چالش جدیدی را به وجود می آورد کهفقدان امکان تصمیم سازی به موقع از اولین نتایج منفی آن به حساب می آید.هر دو چالش فوق IT در این مقاله تلاش شده است که با معرفی و به کارگیری مدل های رگرسیونی و تلفیق آن با فن آوریالذکر به طور همزمان بر طرف گردیده و مسیر تصمیم سازی در مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری کشور که به صرفه جوییو ایجاد محیط زیستی GHG و کنترل مصرف بی رویه می انجامد هموار شود. بدون تردید، این امر می تواند موجب کاهش انتشار گازهایبهتر شود.

لینک کمکی