دانلود فایل های word مقاله برنامه جامع کنترل خطرات زيست محيطي ناشي از حوادث شيميايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله برنامه جامع کنترل خطرات زيست محيطي ناشي از حوادث شيميايي :


سال انتشار : 1383

تعداد صفحات :17

توسعه صنعتی و پیشرفت تکنولوژی گرچه استانداردهای زندگی را ارتقاء بخشیده و دانش و ابزار لازم برای رویا رویی با حوادث غیر مترقبه را در اختیار انسان قرار داده است ، خود نیز بشر را با پتانسیل های خطرناکی مانند حوادث شیمیایی روبرو ساخته است . تخلیه ناگهانی و انتشار غیر قابل کنترل مقادیر عمده عوامل شیمیایی آلاینده را که بخش قابل توجهی از محیط زیست و اجتماع انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد ، حادثه شیمیایی گویند . کنترل خطرات زیست محیطی ناشی از حوادث شیمیایی مستلزم برنامه ریزی اصولی و شناخت پتانسیل های خطر حوادث شیمیایی و اقدام در جهت کنترل و کاهش این خطرات از طریق ایمن سازی مراکز مرتبط با مواد شیمیایی خطرناک می باشد . تاسیس کمیته ای تخصصی برای ایمن سازی استفاده از مواد شیمیایی خطرناک در جامعه بعنوان هسته اصلی کنترل حوادث شیمیایی الزامی است . این کمیته باید با استفاده از روش های پیشرفته و نو به ارتقاء سطح آمادگی مقابله با حوادث شیمیایی پرداخته و بحث پیشگیری را با بکارگیری متدهای آنالیز خطر با جدیت دنبال کند . استفاده از مدل های کامپیوتری کنترل بحران متشکل از مدل بانک اطلاعاتی ، مدل پخش و مدل GIS ، طراحی و نصب سیستم های دریاب اتوماتیک نشت مواد شیمیایی خطرناک با قابلیت برنامه ریزی برای پاسخ های اتوماتیک ، استفاده از سیستم نظارت مستقیم تلویزیونی در مناطق حساس و بهره گیری از سیستم اطلاع رسانی شهروندی SOS از طریق نصب تلفن های مستقیم که با برداشتن گوشی و بدون شماره گیری ، ارتباط فــرد با کنتــرل بحران برقرار می شود بعنوان یک برنامه جامع برای کنترل خطرات زیست محیطی ناشی از حوادث شیمیایی پیشنهاد می گردد.

لینک کمکی