دانلود فایل های word مقاله تأثير انداز? سطح روشنه‌هاي تاج‌پوشش بر استقرار و زنده‌ماني زادآوري طبيعي جنگل(مطالع? موردي: پارسل 18 طرح جنگلداري سري جمند)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تأثير انداز? سطح روشنه‌هاي تاج‌پوشش بر استقرار و زنده‌ماني زادآوري طبيعي جنگل(مطالع? موردي: پارسل 18 طرح جنگلداري سري جمند) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

زمینه و هدف: رفتار و واکنش­های زیراشکوب ناشی از میزان بازشدن تاج­پوشش است که شرایط نوری بطور شدیدی بعد از شکل­گیری آن تغییر می­کند. روش بررسی: در این تحقیق پارسل 18 طرح جنگل­داری سری جمند انتخاب شد. با پیمایش صد در صد و بررسی تمامی حفره­های طبیعی تاج­پوشش موجود در آن، تأثیر انداز سطح این حفره­ها بر زادآوری طبیعی درختان جنگلی مطالعه شد و درختان مادری حاشی حفره­ها به تفکیک نوع گونه مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق حفره­های تاج­پوشش به 4 کلاسه انداز سطح 200- 50 ، 400- 200 ، 600- 400 و 800- 600 متر مربع تقسیم شده و تجزیه و تحلیل بر روی آن­ها صورت گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج بدست آمده میانگین طول قطرهای کوچک و بزرگ حفره­ها در کلاس انداز سطح حفره­های تاج­پوشش در سطح 5% اختلاف معنی­دار را نشان می­دهد، بطوری­که با افزایش کلاس انداز سطح میانگین طول قطرها افزایش می­یابد و بالعکس. بیش­ترین میزان نهال­های خشک مشاهده شده، در میان زادآوری­های استقرار یافته در درون میکروپلات­های اندازه­گیری شده در کلاس انداز سطح چهارم (کلاس 8-6 آر) می­باشد که اختلاف معنی­داری را در سطح 5% نشان می­دهد. بیش­ترین فراوانی درخت ممرز در حاشی حفره­های کوچک­تر از 2 آر وجود دارد و با افزایش کلاس انداز سطح از میانگین فراوانی درختان ممرز کاسته می­شود. استقرار زادآوری و همچنین نوع گونه­های زادآوری­ استقرار یافته، اختلاف معنی­داری را در سطح 5% در کلاسه­های مورد مطالعه نشان نداد. نتیجه گیری: بطور کلی در این تحقیق افزایش انداز سطح روشنه­های تاج­پوشش و در نتیجه افزایش تنش­های نوری و دمایی بر نهال­های استقرار یافته، موجب مرگ و میر نهال­ها می­شود.

لینک کمکی