دانلود فایل های word مقاله بررسي مديريت زيست‌محيطي حمل و نقل زباله‌هاي شهري شهرستان يزد با استفاده از نرم‌افزار WAGS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي مديريت زيست‌محيطي حمل و نقل زباله‌هاي شهري شهرستان يزد با استفاده از نرم‌افزار WAGS :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

زمینه و هدف: تاکنون عمده بودجه مدیریت پسماندهای جامد صرف هزینه های جمع آوری و حمل و نقل این گونه پسماندها و باعث صرف هزینه­های اضافی و اتلاف وقت فراوان می­شده است. به منظور اصلاح سیستم جمع­آوری و دفع و دفن مواد زاید جامد، سیاست­های کلان شهرداری در راستای بهینه­سازی سیستم مدیریت مواد زاید بنا شد. روش بررسی: در ابتدا شهرستان یزد به عنوان محدوده مطالعاتی انتخاب گردید. در راستای نیل به هدف تعریف شده، با استفاده از نرم افزارWAGS کلیه بودجه مورد نیاز شهرستان یزد در طی 15 سال آتی اعم از سرمایه مورد نیاز برای تامین ماشین آلات، سرمایه مورد نیاز برای تعمیر و نگه داری ماشین آلات، سرمایه مورد نیاز برای تامین هزینه های کارکنان و... محاسبه گردید. یافته­ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشترین هزینه های جمع آوری زباله به بخش کارکنان تعلق دارد و به طور کلی هزینه های کارکنان 95/50 %، سرمایه تامین ماشین آلات 62/39%، هزینه تعمیرات 93/4%، هزینه تامین سوخت 65/2% و هزینه بخش سایر 82/1% از کل هزینه جمع­آوری مواد زاید جامد را تشکیل می­دهد. بحث و نتیجه­گیری: هم چنین نتایج تحقیق نشان می دهد که کل هزینه­های جمع آوری در طی 15سال معادل 176700 میلیون ریال بوده که تا سال 1400 نیاز به 151497 میلیون ریال سرمایه­گذاری اضافی می باشد. در حال حاضر هزینه جمع آوری و حمل به محل دفن به ازاء یک کیلوگرم زباله260 ریال است. البته شایان ذکرمی باشد که این عدد در برگیرنده کلیه هزینه های کارکنان، ماشین آلات جمع آوری، سوخت و تعمیرات بوده و نهایتاً هزینه جمع­آوری هر خانوار معادل 67570 ریال در طول سال جمع بندی می­گردد.

لینک کمکی