دانلود فایل های word مقاله بررسي جذب بيولوژيکي يون (II) Co از محلول هاي آبي توسط جلبک گراسيلاريا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي جذب بيولوژيکي يون (II) Co از محلول هاي آبي توسط جلبک گراسيلاريا :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :13

از جلبک قرمز دریایی Gracilaria corticota. به‏عنوان جاذب بیولوژیکی برای حذف کاتیونCo2+ در سیستم پیوسته استفاده گردیده است. آزمایش‏ها طی چند مرحله و درون ستون شیشه ای پر شده به‏طول cm 35 با قطر داخلی cm 2 انجام شده است. اثر پارامترهایی مانند غلظت اولیه محلول ، pH، مقادیر مختلف جاذب (5/2 و5/3گرم ) در زمان ماندگاری 15، 30 و 45 دقیقه در دمای آزمایشگاه (حدود Cº 23) مورد بررسی قرار گرفت. محلول کبالت به کار رفته (Co (NO3)2,6H2O)با غلظت‏های اولیه ppm150، 100 و 50 بوده است. بیشترین میزان جذب یون کبالت در 7 pH= به‏ترتیب 01/69% و52/83% و 53/92% مشاهده گردید. با افزایش زمان از 15 دقیقه به 45 دقیقه میزان جذب افزایش می‏یابد، به‏طوری‏که بیشترین میزان جذب در 15 دقیقه اول صورت می‏گیرد. غلظت نهایی یون‏ها در هر نمونه توسط دستگاه جذب اتمی GBC-932) مشاهده گردید گراسیلاریای غیر‏زنده طبق قانون جذب لانگمور عمل کرده است و بررسی‏های سینتیکی نیز نشان داد که جذب کبالت توسط جلبک، از مدل جذب سینتیکی درجه دوم پیروی می‏کند.

لینک کمکی