دانلود فایل های word مقاله تحليل محتواي مقاله‌هاي فصل‌نامه علوم و تکنولوژي محيط‌زيست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تحليل محتواي مقاله‌هاي فصل‌نامه علوم و تکنولوژي محيط‌زيست :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :18

زمینه و هدف: تحلیل محتوا شیوه­ای مناسب برای دسترسی سریع به اطلاعات علمی منتشره در نشریات است و با استفاده از مقیاس فاصله­ها، یعنی شمارش موضوعات و ساختار موجود به شناخت بهتر مقوله­های موضوعی کار شده و کمتر کار شده، سیر موضوعی و دیدگاه نویسندگان در امور محیط­زیست می­پردازد. هدف این پژوهش تحلیل محتوای مقاله­های فصل­نامه علوم و تکنولوژی محیط­زیست است که در زمینه علوم، مهندسی و مدیریت محیط­زیست، مقالات علمی و پژوهشی منتشر می­شود. روش بررسی: در این پژوهش از روش تحلیل محتوا که یکی از روش­های پژوهش کیفی می­باشد استفاده شده است. جامعه­ی آماری، کلیه مقالات نشریه است که در 755 مقوله موضوعی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها: در تحلیل محتوای مقاله­های این نشریه 3 مقوله اصلی در نظر گرفته شده است که از مجموع 755 مقوله، تعداد 157 مقوله مربوط به علوم محیط­زیست، 320 مقوله مربوط به مهندسی محیط­زیست و 256 مقوله مربوط به مدیریت محیط­زیست می­باشند. در نتایج به­دست آمده مشخص شد که در محور موضوعی مهندسی محیط­زیست اولویت پژوهش با موضوع کاهش آلودگی 8/34 درصد بوده و موضوع مدیریت فلزات سنگین با 7/22 درصد قرار دارد. بحث و نتیجه‌گیری: بدین ترتیب، فصل­نامه علوم و تکنولوژی محیط­زیست، با اختصاص 15/56 درصد از مقوله­ها به موضوع آلاینده­ها و مدیریت آن، منبع با ارزشی در حوزه سلامت محیط­زیست می­باشد. هم­چنین در بررسی گرایش­ نویسندگان مشخص شد که نویسندگان رشته­های گروه محیط­زیست و انرژی با 7/32 درصد در رتبه نخست و سپس معماری با 8/9 درصد در ردیف دوم قرار دارند.

لینک کمکی