دانلود فایل های word مقاله ارزيابي تناسب اراضي بر اساس عناصر اقليمي براي کشت کلزا به کمک مدل فازي و AHP در استان کردستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله ارزيابي تناسب اراضي بر اساس عناصر اقليمي براي کشت کلزا به کمک مدل فازي و AHP در استان کردستان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :27

زمینه و هدف: چالش فراروی توسعه پایدار در کشاورزی، امنیت غذایی جمعیت رو به رشدی است که نیازهای غذایی کشور را به طور روزافزونی می­افزاید. استعدادیابی و پهنه بندی اراضی و تشویق تولیدکنندگان به تولید محصولات استراتژیک و باکیفیت باارزش افزوده بیش­تر موجب تولید بهینه بر اساس عرضه و تقاضا و کاهش وابستگی خواهد شد. با توجه به این که بیش­ترین وابستگی از بین کالاهای اساسی مربوط به روغن خوراکی است؛ کشت دانه های روغنی باکیفیت روغن مطلوب و بازدهی بیش­تر و سازگار با شرایط اقلیمی کشور از مهم­ترین عوامل مؤثر در افزایش عملکرد تولید می­باشد. روش بررسی: در این پژوهش داده­های روزانه 7 ایستگاه در طی سال­های مشترک(1992 تا 2010 برابر با 1371تا1389) به طول آماری 19 سال از سازمان هواشناسی کشور دریافت شد. پس از بررسی همگنی داده­ها اقدام به تهیه لایه­های اطلاعاتی داده­ها جهت سامانه اطلاعات جغرافیایی شد. لایه­های مورد مطالعه شامل لایه­های ارتفاع، کاربری، خاک، یخ­بندان، طول دوره رشد موثر و فعال می باشد. در ادامه، با استفاده از افزونه فازی به فازی­سازی لایه های موجود پرداخته شد و سپس با مدل AHP وزن هر لایه محاسبه و مناطق مستعد کشت کلزا در استان کردستان مشخص گردید. یافته­ها: نتایج این بررسی نشان داد که استان کردستان قابلیت کشت مناسبی جهت گیاه روغنی کلزا دارد؛ به طوری که 28درصد از اراضی استان در مناطق شمال شرقی و جنوب شرقی در محدوده بسیار خوب قرار می­گیرد؛ 38درصد از اراضی استان جزء محدوده خوب قرار گرفته است که بیش­تر در نیمه شرقی استان مشاهده می­شود. 24 درصد از اراضی استان جزء محدوده ی متوسط و همچنین 10 درصد از اراضی استان جز محدوده ضعیف قرار می­گیرد. به طور کلی نیمه شرقی استان کردستان قابلیت بیش­تری جهت کشت کلزا دارد. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، اراضی استان کردستان از نظر پتانسیل اقلیمی و محیطی برای کشت کلزا مشتمل بر چهار طبقه بسیار خوب (8/7940کیلومتر مربع)، خوب (3/10905کیلومتر مربع)، متوسط (6824کیلومتر مربع) و ضعیف (3/2829کیلومتر مربع) است.

لینک کمکی