دانلود فایل های word مقاله بررسي توانChenopodium album در جذب و تجمع سزيم پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي توانChenopodium album در جذب و تجمع سزيم پايدار :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :18

این مطالعه به منظور بررسی توان گونه گیاهی Chenopodium album در پالایش سزیم پایدار از محلول ها انجام و الگوی تجمع و شاخص بردباری گیاه نسبت به سزیم مورد بررسی قرار گرفت. در روش گیاه پالایی برای پالایش محلول های حاوی سزیم پایدار، ابتدا گیاهان گونه Chenopodium album در شرایط کنترل شده به صورت هایدروپونیک در محلول غذایی هوگلند رشد داده شد و سپس در معرض جذب سزیم از محلول سزیم کلراید با غلظت های متفاوت بین 4/0 تا 4 میلی گرم بر لیتر سزیم قرار گرفت. در پایان 14 روز تجمع سزیم در بافت گیاه، بین 15/2 ± 83/201 تا 21/12 ± 86/1032 میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک گیاه بود. نتایج این تحقیق نشان می دهد حداکثر12/2 ± 08/68 % سزیم محلول ها مورد پالایش قرار گرفته که مـربــوط به پایین ترین غلظت سزیم می باشد. همچنین گیاهان قادر به تجمع سزیم هم در ریشه و هم در برگ ها بوده اند که نشان می دهد Chenopodium album می تواند گزینه مناسبی برای گیاه پالایی و جذب سزیم از محلول ها باشد.

لینک کمکی