دانلود فایل های word مقاله پردازش زمين‌آماري پتانسيل رسوب‌گذاري و خورندگي آب زيرزميني دشت لردگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله پردازش زمين‌آماري پتانسيل رسوب‌گذاري و خورندگي آب زيرزميني دشت لردگان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :25

زمینه و هدف: یکی از جنبه­های مهم کیفیت آب، پتانسیل خورندگی و رسوب­گذاری آن است. رخداد یکی از این دو پدیده می­تواند هزینه­های نگهداری سامانه­های ذخیره، انتقال و توزیع آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی را افزایش، عمر آن­ها کاهش و نیزبر جنبه­های بهداشتی و زیباشناختی آب موثر باشد. روش بررسی:هدف اصلی از انجام این تحقیق، ارزیابی پتانسیل رسوب‏گذاری و خورندگی آب زیرزمینی دشت لردگان و تهیه نقشه­های شاخص­های خورندگی و رسوب‏گذاری بود. برای این منظور از داده­های 32 حلقه چاه، 5 قنات و 5 چشمه واقع در دشت لردگان برای محاسبه دو شاخص لانژلیه و رایزنر استفاده شد. از روش کریجینگ برای تهیه نقشه­­های شاخص­های پایداری استفاده شد. بحث و نتایج: بر اساس شاخص لانژلیه 93 درصد نمونه­ها پتانسیل رسوب­گذاری کم تا متوسط و تنها 7 درصد نمونه­ها پتانسیل رسوب­گذاری شدید دارند. بر اساس شاخص رایزنر6 درصد نمونه­ها دارای پتانسیل خورندگی کم تا متوسط و 38 درصد نمونه­ها پتانسیل خورندگی شدید دارند. به طور کلی، به دلیل حضور سازندهای کربناتی پتانسیل رسوب­گذاری آب زیرزمینی این دشت بر پتانسیل خورندگی آن غلبه دارد. بر اساس شاخص لانژلیه 76 درصد آبخوان دشت لردگان (4500 هکتار) دارای پتانسیل رسوب­گذاری کم و بر اساس شاخص رایزنر 84 درصد از آبخوان دشت لردگان (5040 هکتار) پتانسیل خورندگی کم تا متوسط داشت. با توجه به این­که بیشترین مساحت آبخوان دشت لردگان دارای پتانسیل رسوب­گذاری کم است، لذا به نظر می­رسد مشکل رسوب­گذاری در مجاری و مخازن انتقال آب و سیستم­های آبیاری قطره­ای قابل ملاحضه نخواهد بود. این نتایج فقط برای درجه حرارت­های معمولی آب صادق است.

لینک کمکی