دانلود فایل های word مقاله بررسي عملکرد پودر دانه هاي مورينگا اوليفرا در مقايسه با سولفات آلومينيوم و پلي-آلومينيوم کلرايد در تصفيه آب هاي آلوده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي عملکرد پودر دانه هاي مورينگا اوليفرا در مقايسه با سولفات آلومينيوم و پلي-آلومينيوم کلرايد در تصفيه آب هاي آلوده :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

زمینه و هدف: از آنجایی که در مناطق خشک و نیمه­خشک دسترسی به منابع آب با کیفیت خوب با محدودیت همراه است، لذا بهره­برداری از پساب فاضلاب برای آبیاری بسیار با اهمیت می­باشد. هر چند پساب فاضلاب در مقایسه با حجم آب آبیاری مورد نیاز، مقدار کمی را شامل می­شود ولی بهره­برداری از همین مقدار، باعث می­شود که آب­هایی با کیفیت بالاتر را بتوان در مصارف مهم­تر به کار برد. روش بررسی: پژوهش حاضر در مقیاس آزمایشگاهی و با استفاده از دستگاه جارتست انجام شد. در این تحقیق سعی شد تا کارایی پودر دانه­های اولیفرا در عملیات تصفیه فاضلاب نسبت به کارایی آلوم و پلی آلومینیوم کلراید سنجیده شود. برای انجام آزمایشات از فاضلاب طبیعی شهری با شدت آلودگی متوسط استفاده شد. کارایی هر یک از منعقدکننده­ها توسط اندازه­گیری پارامترهای سختی (کل، کلسیم و منیزیم)، کدورت، اسیدیته، اشرشیاکلی و سایر کلی­فرم­ها در قبل و بعد از آزمایش جار مورد سنجش قرار گرفت. یافته ها: غلظت پودر اولیفرا بین 10 الی 120 میلی­گرم در لیتر با افزایش 10 میلی­گرمی و آلوم و پلی آلومینیوم کلراید بین 5 الی 30 میلی­گرم در لیتر با افزایش 5 میلی­گرمی متغیر می­باشند. بررسی­ها نشان داد که در غلظت بهینه­ی منعقدکننده­های، آلوم، پلی آلومینیوم کلراید و اولیفرا به­ترتیب قادر به کاهش 5/99، 99 و 7/97 درصدی کدورت می­باشند. راندمان زدایش سختی کل، سختی کلسیمی، سختی منیزیم، اشرشیا و کل کلی­فرم­ها در بهترین حالت به­ترتیب برابر 40 (100 میلی­گرم اولیفرا)، 5/72 (100 میلی­گرم اولیفرا)، 67 (80 میلی­گرم اولیفرا)، 8/99 (100 اولیفرا + 15 میلی­گرم آلوم) و 7/99 (100 اولیفرا + 15 میلی­گرم آلوم) درصد بود. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاکی از افزایش راندمآن ها در صورت ترکیب اولیفرا با آلوم و یا پلی آلومینیوم کلراید است.استفاده از پودر دانه­های اولیفرا باعث کاهش زمان ته­نشینی نسبت به آلوم و پلی آلومینیوم کلراید می­گردد، بطوری­که زمان ته­نشینی از 30 دقیقه به 10 دقیقه کاهش می­یابد.باید متذکر شد که حجم لجن تولیدی حاصله از پودر اولیفرا بسیار کم­تر از حجم لجن حاصله از آلوم و پلی آلومینیوم کلراید می­باشد، ضمن این­که آبگیری از آن آسان­تر است.

لینک کمکی