دانلود فایل های word مقاله کاربرد متدولوژي پويايي‌هاي سيستم در تحليل سيستم‌هاي توليد ،جمع‌آوري و حمل پسماندهاي جامد شهري (مطالعه موردي :کلان‌شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله کاربرد متدولوژي پويايي‌هاي سيستم در تحليل سيستم‌هاي توليد ،جمع‌آوري و حمل پسماندهاي جامد شهري (مطالعه موردي :کلان‌شهر تهران) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :29

زمینه و هدف: تولید پسماند محصول فعالیت های مختلف آدمی است که امروزه با تغییر شیوه زندگی و توسعه همه جانبه نسبت به گذشته، بسیار دگرگون شده است. با پیشرفت علوم و تکنولوژی ، مدیریت پسماند نیز تحت بررسی های دقیق علمی و پژوهشی قرارگرفته است. در میان عناصر موظف هشت گانه سیستم مدیریت پسماندهای جامد شهری، عناصر تولید، جمع آوری و حمل از اهمیت ویژه ای برخوردارند. عنصر تولید از آن جهت حایز اهمیت است که اولین حلقه از زنجیره بازیافت بوده و مهم­ترین بخش و قاعده هرم مدیریت جامع زایدات را کاهش تولید بر عهده دارد.از سوی دیگر بخش اعظم هزینه های سیستم مدیریت مواد زاید جامد مربوط به جمع آوری و حمل پسماندها می باشد. مواد و روش­ها: در این مقاله نخست به تشریح سیستم مدیریت پسماندهای جامد شهری ، روش­شناسی مدل­سازی پویا و پیشینه تحقیقات انجام شده در خصوص مدل­سازی دینامیکی سیستم­های مدیریت مواد زاید جامد شهری پرداخته­ایم . در گام بعدی مدلی پویا از سیستم­های تولید ،جمع آوری و حمل زباله در شهر تهران ارایه نموده­ایم. پس از تدوین مدل در محیط نرم­افزاری پویا، نتایج حاصل از اجرای مدل را تحلیل نموده و جهت اعتباردهی به مدل آن را تحت آزمون های اعتبارسنجی قرار داده ایم. بحث و نتیجه­گیری: پس از آن­که مدلی معتبر حاصل گردید، با استفاده از تحلیل سیاست و حساسیت مدل به تدوین سناریوی بهبود سیستم در راستای روش 3R [1] پرداخته­ایم. در شهر تهران بهترین گزینه برای مدیریت زیرسیستم های تولید ،جمع آوری و حمل پسماندها ، تأکید بر کاهش تولید و کاستن از سرانه تولید زباله ، آگاهی بخشی شهروندان و مسوولان بر لزوم جداسازی زباله خشک و تر در مبدأ تولید و تلاش در جهت بهبود عملکرد طرح تفکیک پسماند های خشک است. [1]- Reduction-Reuse-Recycle

لینک کمکی