دانلود فایل های word مقاله بررسي امکان حذف آلومينيوم و سولفات از پساب صنايع آندايزينگ با استفاده از نانوفيلتراسيون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي امکان حذف آلومينيوم و سولفات از پساب صنايع آندايزينگ با استفاده از نانوفيلتراسيون :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :18

چکیده تصفیه پساب صنایع آبکاری به علت آلودگی زیاد و آلوده کردن آب و خاک، ضروری است. به علت مصرف زیاد آب این صنایع، استفاده مجدد و بازیابی پساب تصفیه شده، اهمیت خاصی دارد. در این تحقیق حذف آلومینیوم و سولفات از پساب صنایع آبکاری آلومینیوم با استفاده از پایلوت نانوفیلتراسیون مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا با خنثی سازی پساب، مقدار آلومینیوم در پساب کاهش داده شده و سپس امکان تصفیه پساب با استفاده از فرآیند نانوفیلتراسیون مورد مطالعه قرار گرفته است. پارامترهای مؤثر در فرآیند که در پایلوت مورد مطالعه قرار گرفته عبارتند از: دما و فشار کاری دستگاه هنگام تصفیه با نانوفیلتراسیون. در این مطالعه از غشا 90NF که توسط شرکت فیلم­تک[1] ساخته شده است، به عنوان نانوفیلتر استفاده می­شود. این تحقیق در دماهای 30، 35 و 40 درجه سانتی گراد و فشارهای 5 الی20 بار انجام شد. نتایج مطالعات انجام شده نشان می­دهد که بهترین بازده حذف آلومینیوم و سولفات در فشارهای بین 5/7 تا 5/12 بار و دمای 30 درجه سانتی­گراد به دست می­آید. همچنین مشاهده می­شود با افزایش دما و فشار، فلاکس آب عبوری از نانوفیلتراسیون افزایش می­یابد. [1] -Filmtec

لینک کمکی