دانلود فایل های word مقاله بررسي روند تغييرات ماهانه تنوع و تراکم وجمعيت پرندگان آب زي تالاب هورالعظيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي روند تغييرات ماهانه تنوع و تراکم وجمعيت پرندگان آب زي تالاب هورالعظيم :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :21

تالاب هورالعظیم به عنوان تالاب دایمی،جهت حفاظت نسل پرندگان بومی و مهاجر، بسیار با اهمیت است. از سوی دیگر پرندگان به خاطر تنوع ، فراوانی و حضور گسترده و چشمگیر در زیست بوم های تالابی،یکی از مهم ترین گروه های شاخص مهره داران در تالاب ها به شمار می روند. به همین منظور مطالعه روند تغییرات جمعیت،تراکم و تنوع پرندگان آب زی و کنار آب زی تالاب هورالعظیم به صورت ماهانه از دی ماه 1386 تا شهریور ماه 1387 در7 ایستگاه، مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که 53 گونه پرنده آب زی و کنار آب زی از 10 خانواده با جمعیتی بالغ بر 80000 قطعه در تالاب حضور دارند. در مجموع گونه های مشاهده شده، 60% مهاجر، 23%جوجه آور، 17% بومی می باشندکه ازاین تعداد6/5 % گونه ها در لیست سرخ IUCN قرار می گیرد. در طی دوره مطالعاتی، دی ماه 86 دارای بیشترین فراوانی با جمعیت 32103 پرنده آب زی بود. بررسی تراکم جمعیت پرندگان آب زی در کل ایستگاه های مطالعاتی نشان داد که از شمال تالاب (جاده شهید باکری مجاورت رودخانه نیسان) به سمت قسمت های میانی تالاب (شط علی) به نحو چشمگیری از این تراکم کاسته می شود. به طوری که در دی ماه ایستگاه شط علی با تراکم 2 پرنده در هر هکتار کم ترین میزان تراکم را در کل ایستگاه های منتخب نشان می دهد.

لینک کمکی