دانلود فایل های word مقاله شناسايي دياتومه هاي جنس Diatoma De Candolle و بررسي تأثير عوامل فيزيکوشيميايي بر پراکنش آن‌ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله شناسايي دياتومه هاي جنس Diatoma De Candolle و بررسي تأثير عوامل فيزيکوشيميايي بر پراکنش آن‌ها :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

زمینه و هدف: دیاتومه ها و از جمله گونه­های جنس De Candolle Diatoma جزء فلورجلبکی متداول اکوسیستم­های آبی هستند. جمعیت های دیاتومه های اپی­لیتیک، اپی­پلیک و اپی­فیتیک بهترین شاخص کیفیت آب هستند. روش بررسی: در این تحقیق نمونه­ها بطور ماهیانه، در 6 ایستگاه انتخابی از سه بستر سنگ، رسوب و گیاه جمع آوری شدند. عوامل فیزیکوشیمیایی آب نظیر دما­، pH­، قابلیت هدایت الکتریکی و اکسیژن محلول در هنگام نمونه برداری و اکسیژن مورد نیاز بیولوژیک و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی در آزمایشگاه اندازه گیری شدند. نمونه ها با مشاهده تزئینات پوسته سیلیسی از طریق منابع موجود شناسایی شدند. یافته­ها: گونه­های ، Diatoma anceps (Ehr.) Kirchn.­، Diatoma ehrenbergii Kutz.­، Diatoma mesodon (Ehr.) Kutz.­،­Diatoma tenuis C. A. Agardh.، Diatoma vulgare Var. breve Grun.­، Diatoma vulgare Var. linearis V. H.­، Diatoma vulgaris Bory شناسایی شدند. بحث و نتیجه­گیری: افزایش مقدار عوامل فیزیکوشیمیایی از جمله BOD و COD که شاخص آلودگی آب هستند در سمت پایین دست حاکی از افزایش مقدار آلودگی است. شمارش دیاتومه­ها نشان داد تراکم دیاتومه­ها به سمت پایین دست افزایش می­یابد. آنالیز واریانس دو طرفه نشان دهنده ارتباط معنی­دار بین افزایش تراکم دیاتومه­ها و افزایش میزان آلودگی است.

لینک کمکی