دانلود فایل های word مقاله بهينه سازي پارامترهاي مؤثر بر حذف بيولوژيکي غلظت هاي بالا از فلزات مس II و نيکل II با استفاده از راکتورهاي ناپيوسته با عمليات متوالي (SBR)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بهينه سازي پارامترهاي مؤثر بر حذف بيولوژيکي غلظت هاي بالا از فلزات مس II و نيکل II با استفاده از راکتورهاي ناپيوسته با عمليات متوالي (SBR) :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :21

در این تحقیق درمورد بهینه سازی پارامترهای pH ، حجم لجن فعال ، گستره غلظت و دبی در فرایند حذف بیولوژیکی فلزات سنگین مس و نیکل در محلول های آبی انجام گرفته است. شرایط حذف فلزات فوق در حضور لجن فعال تصفیه خانه قیطریه تهران و هوادهی توام با اختلاط مورد بررسی قرار گرفت و پارامترهای 3/0 ± 8 pH ، حجم لجن 30 % ، گستره غلظت مس II mg/L 1200 – 800 و نیکل II mg/L 1000 – 800 تعیین گردید. برای حذف بیولوژیکی مخلوط مس II و نیکل II با غلظت mg/L 1000 از سه راکتور ناپیوسته متوالی از جنس پلکسی گلاس با حجم کل 24 لیتر و حجم لجن 30 % در شرایط 3/0 ± 8 pH و غلظت اکسیژن محلول mg/L 8 – 6 استفاده شده است و عملیات تصفیه در دبیml/min 80 ، 60 ، 40 با آرایش حجمی لجن در راکتورهای (1 و 2 و 3) به ترتیب ( 2/1 و 5/2 و 5/3 ) لیتر مورد بررسی قرار گرفته است. در دبی بهینه ml/min 40 (زمان کل فرایند 7 ساعت ) و شاخص حجمی لجن[1] (SVI) ml/g 62 ؛ حذف مس II و نیکل II به ترتیب 74/99 ،4/92درصد و کاهش BOD5 و COD به ترتیب 65/81 ،13/78 درصد بوده است.

لینک کمکی