دانلود فایل های word مقاله راهبردهاي بهسازي محيط و منظر مناطق صنعتي بر پايه مفهوم شبکه اکولوژيک صنعتي (مطالعه موردي: شهرک صنعتي چناران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله راهبردهاي بهسازي محيط و منظر مناطق صنعتي بر پايه مفهوم شبکه اکولوژيک صنعتي (مطالعه موردي: شهرک صنعتي چناران) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

زمینه و هدف: افزایش فعالیت های صنعتی درون و اطراف شهرها باعث بروز مشکلات و مسایل زیست محیطی عدیده­ای گشته و سلامت انسان را جدا به خطر انداخته است. یکی از مهم­ترین مشکلات امروزه مناطق شهری در رابطه با نواحی صنعتی حاشیه و یا نزدیک به شهرها می­باشد که این مساله به ویژه در شهرهای بزرگ و صنعتی به نحو بارزی دیده می­شود، به شکلی که تا فواصل بسیار زیادی از شهرها نمی توان محیط و منظر طبیعی و کارآمدی را مشاهده نمود. مشکلاتی از قبیل انواع آلودگی­ها، تخریب مناظر، تغییر شکل ساختار سرزمین و از بین رفتن سازو کارهای طبیعی در این مناطق از مهم­ترین مشکلات می باشند. روش بررسی: راه حل تقلیل یا حل مشکلات زیست محیطی کنونی و پیشگیری از بروز مشکلات آتی بی­تردید نیازمند تعریف سیاست­ها، راهکارها و اقدامات بسیاری است. در این میان نقش برنامه ریزی و طراحی خصوصاٌ در رابطه با محیط و منظر می­تواند بسیار حساس باشد. یافته­ها: در این رابطه پیروی از اصول اکولوژی در رابطه با فعالیت های صنعتی منجر به تدوین مفهوم شبکه اکولوژیک صنعتی به تقلید از اکوسیستم­های طبیعی شده است. به تبعیت از این امر، ارائه راهبردهایی مفهومی از شبکه اکولوژیک صنعتی که به نحوی اکوسیستم­های صنعتی را سازمان دهد، می­تواند تا حد زیادی در جهت رفع این مشکلات گام بردارد. بحث و نتیجه گیری: این پژوهش به بررسی مفاهیم اکولوژی صنعتی و اکو­پارک­های صنعتی و کاربرد این مفاهیم در بهسازی محیط و منظر ناحیه صنعتی شمال غرب مشهد و شهرک صنعتی چناران پرداخته و تلاش شده است تا این مساله به نحوی عملی در سطوح مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت راهبردهایی برای ارتقاء محیط و منظر در هر سطح در قالب پلان­های راهبردی ارایه گردد.

لینک کمکی