دانلود فایل های word مقاله به‌کارگيري فتوگرامتري زميني در برآورد زي‌توده درختان تک پايه بلوط ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله به‌کارگيري فتوگرامتري زميني در برآورد زي‌توده درختان تک پايه بلوط ايراني :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :22

زمینه و هدف: برآورد دقیق زی­توده جنگلی با هدف بررسی توان جنگل‌ها در ترسیب کربن اتمسفری از مسایل بسیار مهم در مدیریت جنگل‌هاست. پژوهش حاضر به‌منظور برآورد زی­توده درختان تک­پایه بلوط ایرانی با استفاده از روش­ غیرمخرب فتوگرامتری زمینی صورت گرفت. روش بررسی: در این تحقیق که در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد، ابتدا 32 درخت تک پایه بلوط ایرانی در طبقه‌های قطری مختلف انتخاب و از هر درخت دو عکس در جهت عمود بر هم گرفته شد. سپس برای هر عکس مقیاس محاسبه گردید و حجم­ اجزای مختلف درخت اعم از تنه، شاخه­‌های اصلی، شاخه های فرعی و شاخ و برگ (تاج) تعیین گردید. با نمونه‌برداری از اجزاء مختلف درخت، چگالی هر جزء محاسبه و زی‌توده برای اجزای مختلف اندازه‌گیری شد. سپس زی‌توده برآورد شده از روش فتوگرامتری زمینی با زی‌توده به‌دست آمده از روش قطع و توزین مقایسه گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد که اختلاف آماری معنی­داری بین زی‌توده برآورد شده از روش فتوگرامتری زمینی با شیوه قطع که دقیق­ترین روش برآورد زی­توده است وجود ندارد. بحث و نتیجه‌گیری: این تحقیق دقت و کارایی روش‌ فتوگرامتری زمینی را در برآورد زی‌توده روی زمینی در فرم‌ رویشی تک‌پایه بلوط ایرانی نشان داد.

لینک کمکی