دانلود فایل های word مقاله تاثير عوامل محيطي بر محصول‌دهي درختان بلوط شاخه‌زاد زاگرس مطالعه موردي: بررسي اثرات رويشگاه بر رويش قطري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تاثير عوامل محيطي بر محصول‌دهي درختان بلوط شاخه‌زاد زاگرس مطالعه موردي: بررسي اثرات رويشگاه بر رويش قطري :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :13

جنگل های شاخه­زاد بلوط ایرانی، گستره وسیعی از جنگل های ناحیه­ی رویشی زاگرس میانی را به خود اختصاص داده­اند. نظر به اینکه گونه­ی بلوط ایرانی در طیف وسیعی از شرایط مختلف رویشگاهی و اقلیمی این مناطق مشاهده می­گردد، گمان می­شود که در یک عرض جغرافیایی محدود، رویشگاه، تاثیر قابل ملاحظه­ای در میزان رویش قطری این گونه داشته باشد. در این بررسی، جهت تعیین تاثیر رویشگاه در رویش قطری این درختان، سه رویشگاه عمده در مناطق کوهپایه ای (اول)، دشتی (دوم) و تپه ماهوری (سوم) انتخاب شده و در هر رویشگاه به صورت تصادفی 35 جست گروه انتخاب گردید. از میان پایه های متعدد هر جست گروه نیز یک پایه به صورت تصادفی انتخاب و از آن نمونه­ای (دیسک) تهیه شد و در آزمایشگاه با استفاده از لوپ و کولیس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی­ها نشان می­دهد که میانگین مقدار رویش قطری به ترتیب شماره رویشگاه افزایش می­یابد. به همین جهت آزمون مقایسه­ی میانگین ها به روش آنوا انجام شد که نتیجه­ی آزمون کاملا معنی­دار بود (005/0P=). آزمون ناپارامتری کروسکال والیس نیز نتایج فوق را تایید کرد. همچنین مقایسه­ی درصد رویش قطری در سه پریود پنج ساله از آخرین رویش ها، به طور مجزا، بین هر سه رویشگاه انجام پذیرفت، که نتایج آزمون ها هیچ گونه اختلاف معنی داری را نشان نداد.

لینک کمکی