دانلود فایل های word مقاله بررسي عملکرد سيستم هاي هوادهي (لجن فعال) با بستر ثابت در تصفيه فاضلاب هاي با بار آلودگي بالا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي عملکرد سيستم هاي هوادهي (لجن فعال) با بستر ثابت در تصفيه فاضلاب هاي با بار آلودگي بالا :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :17

این تحقیق به منظور بررسی عملکرد سیستم های هوادهی ( لجن فعال ) با بستر ثابت در تصفیه فاضلاب های با بار آلودگی بالا و با استفاده از رآکتور هوازی با جریان رو به پایین و رو به بالا صورت گرفته است. جهت انجام تحقیق از یک مخزن پلاکسی گلاس شامل سه قسمت به ترتیب راکتور هوازی با جریان روبه پایین ، راکتور هوازی با جریان رو به بالا و واحد ته نشینی ثقلی استفاده شده درون راکتورهای هوازی تعدادی مدیا از جنس PVC ، نوع CROSS FLOWو با سطح ویژه 34/81 متر مربع بر متر مکعب بستر قرار داده شد و عملکرد سیستم در غلظت های COD 500 ، 1000 و 1500 میلی گرم در لیتر و در بارهای آلی 32/16، 36/33، 40/50 ، 56/34، 64/44 ، 52/101 ، 12/63 ، 28/125 و 40/188 گرم COD بر متر مربع در روز مورد بررسی قرار گرفت. پس از انجام مراحل تحقیق مشاهده گردید که در بارهای آلی 32/16 ، 36/33 و40/50 گرم COD بر متر مربع در روز و غلظت های COD معادل 500 ، 1000 و 1500 میلی گرم در لیتر، مقادیر متوسط بازده حذف COD به ترتیب 11/96 ، 93/87 ، 67/69 %، در بارهای آلی 56/34 ، 64/44 و 52/101 گرم COD بر متر مربع در روز و غلظت های COD 500 ، 1000 و 1500 میلی گرم در لیتر مقادیر متوسط بازده حذف COD به ترتیب 67/93 ، 67/83 ، 67/61 % و در بارهای آلی 12/63 ، 28/125 و 40/188 گرم COD بر متر مربع در روز و غلظـت های COD 500 ، 1000 و 1500 میلی گرم در لیتر مقادیر متوسط بازده حذف COD به ترتیب برابر 17/89 ، 33/77 ، 83/52 % بوده است که در بارهای آلی 56/34 ، 64/44 و 52/101 گرم COD بر متر مربع در روز مطلوب ترین مقادیر درصد حذف COD حاصل شد و در بار آلی 40/188 گرم COD بر متر مربع در روز و غلظتCOD معادل 1500 میلی گرم در لیتر با بازده حذف COD معادل 83/52% می توان از این سیستم به عنوان سیستم پیش تصفیه فاضلاب استفاده نمود. همچنین حداکثر بار آلی وارد شده به سیستم معادل 40/188 گرم COD بر متر مربع در روز و در غلظت COD معادل 1500 میلی گرم در لیتر تعیین شد. بررسی­های انجام شده در مورد توانایی لاینر رسی در حذف طبیعی آلاینده­های مهم و نگران­کنند شیرابه محل دفن کهریزک نشان می­دهد که هرچند این نوع لاینر در حذف فسفات و تا حد زیادی سولفات کارایی دارد ولی حذف آلاینده­هایی نظیر COD، BOD، نیترات، بی­کربنات و کلراید یا بسیار کم صورت می­گیرد و یا اصلاً اتفاق نمی­افتد.

لینک کمکی