دانلود فایل های word مقاله برنامه ريزي محيط زيست با روش فرآيند برنامه ريزي و GIS مطالعه موردي: دهستان کهک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله برنامه ريزي محيط زيست با روش فرآيند برنامه ريزي و GIS مطالعه موردي: دهستان کهک :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :21

توجه به برنامه ریزی زیست محیطی جهت استفاده شایسته و پایدار از جمیع امکانات سرزمین و پیشگیری از بحران‌های محیط‌زیستی محتمل، یکی از موضوعات جدیدی است که در سال های اخیر مورد توجه مدیران دولتی قرار گرفته است. در مطالعه حاضر، از مدل تلفیقی برنامه‌ریزی و مدیریت و با بهره‌گیری از تجزیه و تحلیل سیستمی جهت دستیابی به تلفیق برنامه‌ریزی استفاده از سرزمین با مسایل زیست‌محیطی و در نتیجه توسعه همه جانبه کمک گرفته شده است. در همین راستا منابع زیست محیطی در دو دسته شامل منابع اکولوژیک و اقتصادی-اجتماعی شناسایی شده و نقشه‌های منطقه مورد مطالعه در مقیاس‌های 1:50000 تا 1:250000 از سازمان‌های مختلف تهیه گردید سپس، داده ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) جهت ارزیابی توان اکولوژیک و همچنین برنامه ریزی دهستان کهک مورد تجزیه و تحلیل و طبقه بندی قرار گرفتند. در این راستا با استفاده از مدل مخدوم و هم پوشانی لایه های اطلاعاتی در محیط GIS توان اکولوژیک منطقه مشخص و امکانات و محدودیت های مربوط به هر یک از بخش ها دسته بندی و اولویت بندی شد و متناسب با آن 6 ایده کلی مطرح گردید که هر یک از این ایده ها جداگانه و به اشکال مختلف ترکیب شد و راه حل های مختلفی به دست آمد. سپس با استفاده از ماتریس حصول به اهداف (GAM) از بین راه‌حل ها ی مختلف راه حل مناسب انتخاب گردید

لینک کمکی