دانلود فایل های word مقاله بررسي نقش بام هاي سبز به عنوان راهبردي در جهت ارتقاي کيفيت محيط زيست شهري از منظر معماري پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي نقش بام هاي سبز به عنوان راهبردي در جهت ارتقاي کيفيت محيط زيست شهري از منظر معماري پايدار :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

زمینه و هدف: بام سبز یکی از رویکردهای نوین معماری و شهرسازی و برخاسته از مفاهیم توسعه‌ پایدار است که از آن می‌توان در جهت افزایش سرانه فضای سبز، ارتقای کیفیت محیط‌زیست و توسعه پایدار شهری بهره برد. استفاده کاربردی از بام­ها می‌تواند به عنوان امکان بهره‌برداری بهینه از زمین‌های شهری قلمداد شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش بام­های سبز به عنوان راهبردی در جهت ارتقا کیفیت محیط­زیست شهری از منظر معماری پایدار می­باشد. روش بررسی: جهت دستیابی به اهداف تحقیق، پرسش­نامه­ای مشتمل بر 22 سئوال طراحی شد و در اختیار 30 نفر از متخصصان در زمینه معماری و شهرسازی قرار داده شد. سؤالات پرسش­نامه با توجه به مباحث معماری و توسعه پایدار شهری به سه گروه اصلی تاثیرات بام­های سبز شهری در ابعاد چهارگانه (اکولوژیکی، اقلیمی، زیست محیطی و اقتصادی- فرهنگی)، تفاوت­های سیستم بام سبز فشرده و گسترده و تفاوت­های سیستم بام سبز و سیستم بام معمولی طبقه بندی شدند. جهت بررسی پایایی پرسش­نامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. در نهایت جهت تحلیل پرسش­نامه­ها سه فرضیه شکل گرفت. یافته ها: میزان پایایی پرسش­نامه 727/0 به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب آن­ بود. پس از بررسی فرضیه­ها، هر سه فرضیه مورد تایید قرار گرفت که اثر بخشی بالای بام­های سبز در جهت ارتقا کیفیت محیط­زیست از منظر معماری پایدار را نشان می‌دهد. نتایج به دست آمده از تحلیل پرسش­نامه­ها و فرضیه­ها نشان داد در مجموع از نظر 70-80 درصد متخصصان، بام های سبز در راستای ارتقای کیفیت محیط­زیست و توسعه پایدار شهری از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشند و در واقع در طراحی و برنامه­ریزی، رابط ما و طبیعت به شمار می­آیند. نتیجه گیری: بام­های سبز می­توانند اثرات منفی ساختمان­ها در اکوسیستم محلی و در پی آن مصرف انرژی در بناها را کاهش دهند و در تغییرات جریان انرژی ساختمان­ها نقشی تعیین کننده داشته و در عین حال جنبه زیبا شناختی برای ساکنان شهر داشته باشد.

لینک کمکی