دانلود فایل های word مقاله مقاومت آنتي بيوتيکي در باکتري هاي گرم منفي جداشده ازروده ماهي کپور وحشي تالاب انزلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله مقاومت آنتي بيوتيکي در باکتري هاي گرم منفي جداشده ازروده ماهي کپور وحشي تالاب انزلي :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :17

در تالاب انزلی تحقیقی روی مقاومت آنتی بیوتیکی درباکتری های گرم منفی جدا شده از روده ماهیان کپور وحشی انجام یافت. در مجموع 126 باکتری گرم منفی از روده ماهیان جدا شده و میزان مقاومت باکتری ها نسبت به 6 آنتی بیوتیک: آمپی سیلین ( AM 10 میکروگرم) . استرپتومایسین( S 30 میکروگرم). تتراسایکلین( T 30 میکروگرم). کلرامفنیکل( C 30 میکروگرم). جنتامایسین( GM 10 میکروگرم). آمیکاسین( AK 30 میکروگرم) سنجیده شد . نتایج نشان داد که باکتـــری های گرم منفی نسبت به آنتی بیوتیک های: آمپی سیلین(5/93%)، استرپتومایسین(15/51%)، تتراسایکین (5/46%) دارای مقاومت بالایی بودند، همچنین مقاومت این باکتری ها نسبت به کلرامفنیکل (15/12%) نسبتاً پایین است و نیز شواهد فقدان مقاومت باکتری های گرم منفی را نسبت به آنتی بیوتیک های جنتامایسین وآمیکاسین(0%) نشان داد. با بررسی میزان مقاومت باکتری ها به چند آنتی بیوتیک مشخص شد که 80% از باکتری های جدا شده از روده ماهیان نسبت به آنتی بیوتیک های مصرفی چند مقاومتی هستند. تحقیقات نشان می دهد که مصرف آنتی بیوتیک ها در صنعت دام پروری، آبزی پروری و همچنین مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها در محیط توانسته است مشکلات زیست محیطی از قبیل مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها را در محیط زیست ایجاد نماید . این تحقیق که برای اولین بار در تالاب انزلی بر روی میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های گرم منفی جدا شده از دستگاه گوارش ماهیان کپور وحشی صورت گرفته، نشان می دهد که در مجموع باکتری های گرم منفی مقاوم به آنتی بیوتیک ها در تالاب انزلی درصد بالایی دارد.

لینک کمکی