دانلود فایل های word مقاله جذب و پراکنده کردن لک? نفتي توسط پرليت اصلاح شده با امولسيفاير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله جذب و پراکنده کردن لک? نفتي توسط پرليت اصلاح شده با امولسيفاير :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :17

چکیده در تحقیق حاضر از پرلیت انبساط یافته با امولسیفایر (اولئیک اسید اتوکسیلات) برای جمع آوری و به شکل امولسیون در آوردن لکه نفتی در مقیاس آزمایشگاهی استفاده شد. نتایح آزمایشگاهی برای سه حالت پرلیت بدون امولسیفایر، امولسیفایر بدون پرلیت و پرلیت اصلاح یافته با امولسیفایر، نشـان می دهد پرلیت با داشتن دانسیته پایین (kg/m3 200-40) و سطــح تمــاس بالا (cm2/gr3000) می تواند تا lit oil/kg perlite 2/7 جذب کرده و به صورت کلوخه درآورد.امولسیفایر بدون حامل اگرچه مقــدار نفت را به صورت قطره های ریز (امولسیون) در می آورد اما خود به عنوان یک عامل تهدید کننده محیط زیست به آن وارد می شود و برتری پرلیت اصلاح شده با امولسیفایر بر گونه های یاد شده می تواند تا 35 برابر وزن خود لکهء نفتی را به صورت امولسیون در آورد و با استفاده از بوم ها و توسط پمپ کردن آن را از سطح آب جمع آوری کرد.

لینک کمکی