دانلود فایل های word مقاله تأثير کنترل شرايط pH بر بهبود فرايند الکتروکينتيک در حضور ديواره نانوآهن، جهت حذف کروم(VI) از خاک رس آلوده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تأثير کنترل شرايط pH بر بهبود فرايند الکتروکينتيک در حضور ديواره نانوآهن، جهت حذف کروم(VI) از خاک رس آلوده :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :26

زمینه و هدف: آلودگی خاک و منابع زیرزمینی به فلزات سمی، از مهم­ترین مشکلات زیست محیطی است و تهدیدی برای سلامت موجودات زنده به­شمار می­رود. کروم از جمله فلزات سنگین موجود در سایت­های صنعتی است که به دو صورت کروم شش ظرفیتیCr(VI) به‌صورت سمی و با تحرک بالا و کروم سه ظرفیتیCr(III) با خاصیت جذب سطحی بالا به خاک مشاهده می شود. یکی از روش های جدید پاک‌سازی خاک، تلفیق روش الکتروکینتیک و استفاده از دیواره های نفوذ پذیر واکنشی (PRB) است. در این تحقیق دانلود فایل های word مقاله تأثير کنترل شرايط pH بر بهبود فرايند الکتروکينتيک در حضور ديواره نانوآهن، جهت حذف کروم(VI) از خاک رس آلوده مورد بررسی قرار گرفته است. روش بررسی:خاک رس کائولن آلوده به کروم شش ظرفیتی در غلظت 300 میلی گرم در کیلوگرم تحت شش سری آزمایش مورد تصفیه و پاکسازی قرار گرفت. آزمایشهای الکتروکینتیک برای پاکسازی خاک با آب و بافرهای کنترل کننده pHدر آند و کاتد در مقادیر pH 2 و 4 در حالات با و بدون استفاده از دیواره نانو آهن انجام گردیدند. نتایج: استفاده از دیواره نانو، بازده احیای کروم(VI) را حدود 20% افزایش داد. نتایج همچنین نشان داد در pH پایین تر و شرایط اسیدی در حضور دیواره نانو آهن بازده احیای کروم(VI) تا حدود 82% افزایش یافته­است. نتیجه گیری: نتایج به­دست آمده و مقایسه آن با نتایج تحقیقات دیگر در جداسازی کروم نشان داد استفاده از روش الکتروکینتیک و تلفیق آن با دیواره­های نفوذ­پذیر واکنشی و استفاده از محلول­های بافر درکنترل شرایط pH در مخازن تاثیر مثبتی در افزایش بازده جداسازی کروم از خاک دارد. همچنین کنترل pH در مخازن آند و یا آند-کاتد به نحو قابل ملاحظه­ای بر بازده احیای کروم موثر است.

لینک کمکی