دانلود فایل های word مقاله مديريت زيست محيطي اکوتوريسم پايدار پارک شهر تهران با استفاده از روش SWOT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله مديريت زيست محيطي اکوتوريسم پايدار پارک شهر تهران با استفاده از روش SWOT :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

زمینه و هدف: پارک‌های تاریخی به عنوان میراث ملی و سندی با ارزش از هویت تاریخی و فرهنگی بیانگر رابطه ‏تنگاتنگ میان تمدن و طبیعت هستند. این پارک‌ها به عنوان یکی از دارایی‌های فرهنگی و آثار کالبدی به ‏جا مانده از سالیان دراز هستند و به دلیل ارزش ذاتی و فایده آنها برای جامعه مورد توجه قرار می‌گیرند.‏ روش بررسی: با استفاده از روشSWOT فرصت­ها، تهدید­ها ،نقاط قوت وضعف پارک شهر سنگلج شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. جهت جمع­آوری داده­های لازم به شیوه میدانی کارشناسان و شهروندانی که از پارک استفاده می­نمودند مورد پرسش قرار گرفته و از طریق پرسش نامه به 175 نفر از بازدید کنند گان پارک شهر سنگلج بطور تصادفی پرسش نامه توزیع شد. داده­های حاصل از نظر­سنجی با استقاده از نرم افزار spss وازمون کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت یافته ها: یافته­ها نشان می­دهد برنامه­ریزی برای توسعه گردشگری در گرو بررسی دقیق و شناخت از منطقه و مستلزم دسترسی به مدل­های مناسب جهت برنامه­ریزی است . 74 درصد پاسخ­دهندگان راهکارهای مدیریت پارک شهر را مناسب و کاملاً ‏مناسب و 24 درصد نیز آن­را نسبتاً مناسب دانسته­اند و صرفاً 4 درصد آن­را نا مناسب برآورد کرده­اند.‏ تأثیر مدیریت اکوتوریسم ‏در اشتغال­زایی منطقه را بسیار مناسب ذکر نموده و درصد کمی آن­را نا­مناسب ارزیابی نموده، طرح و برنامه­ریزی را در برنامه­های فضای سبز و تفریحی جهت گردشگران پیشنهاد داده­اند . بحث و نتیجه گیری: اتخاذ راهبرد مناسب در تصمیمات راهبردی مستلزم داشتن اطلاعات و شناخت محیط داخلی و خارجی سازمان و نظام ‏‏‏است. چگونگی تعامل در طول زمان، اطلا عات لازم در مورد ساختارها و رفتارهای نظام و محیط از عناصر و شاخص­هایی است که ضرورت دارد در برنامه ها مد نظر قرار گیرد نتایج نشان می­دهد از مهم­ترین فرصت ها در پارک مورد مطالعه: حضور در پارک به منظور تفریح و سرگرمی ، گذراندن وقت، آسایش روحی و روانی برای بازدیدکنند­ه­ها بوده است و از مهم­ترین تهدیدها ی پارک: آلودگی­های هوا ،صوتی و بصری می­باشد. مهم­ترین نقاط­قوت مورد نظر از دیدگاه بازدید­کنندگان عبارت از این که باغ پرندگان این پارک بیش­ترین استقبال مردم را به خود اختصاص داده و امنیت این­پارک به دلیل محصور بودن و دارا بودن 6 درب ورودی است، و از مهم­ترین نقاط ضعف نبود پارکینگ و بی­استفاده ماندن دریاچه واقع در این پارک می باشد. مدیریت زیست محیطی اکوتوریسم پایدار پارک شهر تهران با استفاده از روش SWOT

لینک کمکی