دانلود فایل های word مقاله حذف رنگ Reactive blue 19 از فاضلاب صنايع رنگرزي به وسيله فرآيند الکتروفنتون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله حذف رنگ Reactive blue 19 از فاضلاب صنايع رنگرزي به وسيله فرآيند الکتروفنتون :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :18

زمینه و اهداف: با افزایش روزافزون مصرف آب وکمبود منابع، استفاده مجدد از فاضلاب به خصوص در صنایع جهت تامین بخشی از نیازهای آبی، مورد توجه قرار گرفته است. صنایع رنگ رزی جزء صنایع مصرف کننده زیاد آب به شمار رفته و مشکل عمده فاضلاب تولیدی آن ها، مواد رنگی فراوان و غیر قابل تجزیه بیولوژیکی بودن شان می باشد. روش های متداول حذف رنگ اغلب منجر به تولید حجم زیاد لجن می شوند که مشکلات تصفیه و دفع لجن را در پی دارد. الکتروفنتون یک فرآیند اکسیداسیون پیشرفته می باشد که به شکل موثری میزان مواد آلی و رنگ را درپساب کاهش می دهد. روش بررسی: در این روش، نمونه برداری از فاضلاب مطابق کتاب روش های استاندارد آزمایش های آب و فاضلاب انجام شد. سپس نمونه به درون سلول پایلوت الکتروشیمیایی ساخته شده منتقل و تاثیر پارامترهای مختلف از جمله میزان جریان الکتریکی،مقدار مصرفی یون های آهن،pH و زمان الکترولیز در راهبری فرآیند بررسی گردید. یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که در شدت جریان 20 ولت برای غلظت رنگL mg/ 100 و شدت جریان 30 ولت برای غلظت رنگ mg/L 200به بالا، زمان 45-60 دقیقه ، غلظت یون های آهن mg/L 3/0و pHبرابر 4، حذف 100 درصدی رنگ به دست آمد. بحث: فرایند الکتروفنتون قادر به حذف رنگBlue19 Reactiveبا غلظت های متفاوت و بازده حداکثری حذف می باشد. بر اساس نتایج حاصل، شدت جریان الکتریکی و غلظت یون های آهن، پارامتر های موثر بر فرایند الکتروفنتون در حذف رنگ Reactive Blue 19 هستند و پارامترهای pH و زمان الکترولیز تاثیر کمتری بر کارایی فرآیند الکتروفنتون در حذف رنگBlue 19 Reactive دارند.

لینک کمکی