دانلود فایل های word مقاله بررسي قابليت تحرک و دسترسي زيستي مس در خاک مزارع برنج آبياري شده با فاضلاب شهرک صنعتي آمل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي قابليت تحرک و دسترسي زيستي مس در خاک مزارع برنج آبياري شده با فاضلاب شهرک صنعتي آمل :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: رفتار فلزات در خاک­ها مثل تحرک و دسترسی زیستی، براساس مجموع غلظت فلزات سنگین، قابل پیش بینی نمی­باشد. جذب و سمیت فلزات به فرم شیمیایی فلزات، وابسته می­باشد بنابراین بررسی تحرک و دسترسی زیستی فلزات سنگین موجود در خاک برای مطالعات زیست محیطی از اهمیت زیاد برخوردار می­باشد. روش بررسی: در این تحقیق با استفاده از تکنیک استخراج ترتیبی BCRاصلاحی، فرم­های مختلف فلز مس در خاک­ مزارع برنج آبیاری شده با فاضلاب شهرک صنعتی آمل تعیین شدند. آنالیز نمونه­ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی GBC مدل Sens AA انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که فرم باقیمانده و فرم قابل حل در اسید-تبادلی-کربنات به ترتیب بیشترین و کمترین میزان (17/77 و 2/7) را تشکیل می­دهند. همچنین ضریب تحرک و درصد بازیابی به ترتیب 39/2 و 6/96 بدست آمد. نتیجه گیری: تحرک و دسترسی زیستی فلز مس در خاک شالیزارهای این منطقه پایین است. بنابراین احتمال آلودگی این فلز در منطقه پایین است.

لینک کمکی