دانلود فایل های word مقاله عوامل تعيين¬کننده استفاده پايدار از منابع آب (مطالعه موردي استان کهکيلويه و بوير احمد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله عوامل تعيين¬کننده استفاده پايدار از منابع آب (مطالعه موردي استان کهکيلويه و بوير احمد) :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :24

چکیده استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی این منابع را در معرض خطر قرار داده و تلاش در جهت استفاده پایدار از آن­ها را به یک الزام تبدیل کرده است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل تعیین­کننده پایداری استفاده از منابع آب در استان کهکیلویه و بویراحمد انجام یافته است. پایداری بر اساس دو دیدگاه و با استفاده از دو شاخص لحاظ گردید. در یک دیدگاه پایداری منابع آبی معادل کاهش اتلاف آب در نظر گرفته شد. در دیدگاه دوم الگوی استفاده از زمین و کودشیمیایی نیز مورد توجه قرار گرفت و یک شاخص ترکیبی ارایه گردید. داده­های مورد استفاده نیز شامل الگوی استفاده از نهاده­ها، محصولات و متغیرهای اقتصادی- اجتماعی از میان بهره­برداران منتخب استان کهکیلویه و بویراحمد به دست آمد. یافته­ها نشان داد در الگوهایی که شاخص اتلاف آب به عنوان معیار پایداری استفاده از آب تعریف گردید، درآمد بهره برداران و توانایی مدیریتی آنان به عنوان مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر استفاده پایدار از آب هستند. در حالی که در الگوهای مبتنی بر شاخص ترکیبی پایداری، عوامل فنی همانند برخورداری از سیستم آبیای مدرن، نوع کانال انتقال آب و فاصله میان چاه و زمین زراعی بر استفاده پایدار از آب مؤثر هستند. همچنین نتایج نشان داد که وجود محصولات با خطر درآمدی بالا در الگوی کشت لزوماً منجر به افزایش ناپایداری نمی­شود.

لینک کمکی