دانلود فایل های word مقاله تحليل تناسب اراضي جهت استقرار نيروگاه¬هاي بادي در استان اردبيل با استفاده از مدلAHP و SAW در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تحليل تناسب اراضي جهت استقرار نيروگاه¬هاي بادي در استان اردبيل با استفاده از مدلAHP و SAW در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :28

مکان‌یابی محل مناسب جهت احداث مزارع بادی مانند هر پروژه مهندسی دیگر، به اطلاعات پایه و برنامه‌ریزی دقیق نیازمند است. در فرآیند بهره‌برداری از انرژی باد پس از تأیید پتانسیل باد، مسئله‌ای که مهم می‌نماید مکان گزینی مزارع بادی با توجه به معیارهای متعدد فنی، اقتصادی-اجتماعی و طبیعی است. پژوهش حاضر به تحلیل تناسب اراضی جهت استقرار مزارع بادی در استان اردبیل با در نظر گرفتن عواملی چون پتانسیل باد، نقشه کاربری اراضی، ارتفاع، شیب، فاصله از شهر، فاصله از روستا، فاصله از فرودگاه، فاصله از پهنه‌های آبی و فاصله از شبکه راه‌های ارتباطی اصلی می­پردازد. بدین منظور ابتدا داده­های 9 پارامتر تأثیرگذار منطقه مورد مطالعه در محیط [1]GIS آماده­سازی گردید و با استفاده از روش­های AHP[2]و SAW[3] وزن هر معیار و وزن کلاس­های هر معیار محاسبه شد. در مرحله بعد، نواحی دارای محدودیت برای مکان‌یابی نیروگاه‌های بادی حذف گردید. سپس با استفاده از توابع تحلیلی GIS، کل محدوده برای هر یک از معیارهای تعیین شده پهنه بندی شد. در نهایت با تلفیق نقشه­های پهنه بندی شده بر اساس وزن اکتسابی از روش­های ­ AHPو SAW، نقشه­ نهایی هر دو روش در پنج کلاس از کاملاً مناسب تا نامناسب تهیه شد. مقایسه نتایج بیانگر این مطلب می‌باشد که AHP نسبت به SAW نتایج محتاطانه­تری را ارایه می‌کند. همچنین طبقه کاملاً مناسب حاصل از دو روش مورد استفاده با وجود تفاوت در مقدار مساحت، نشان دهنده این موضوع است که دشت اردبیل و دامنه‌های کوه سبلان می‌تواند به عنوان مکانی مناسب جهت بهره‌گیری از انرژی باد مورد توجه قرار گیرد. [1]- Geographic Information System [2] - Analytic Hierarchy Process [3] - Simple Additive Weighting

لینک کمکی