دانلود فایل های word مقاله بررسي عوامل موثر در برآورد ارزش تفرجي به روش هزينه سفر (مطالعه موردي پارک ملي سرخه حصار)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي عوامل موثر در برآورد ارزش تفرجي به روش هزينه سفر (مطالعه موردي پارک ملي سرخه حصار) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: امروزه زندگی مدرن سبب شده تا بشر احساس نیاز بیش­تری به بازدید از سایت­های تفرجی داشته باشد. از این­رو تعیین، ارزش تفرجی تفرج­گاه­های طبیعی می­تواند نشان دهد که چقدر این تفرج­گاه­ها نقش مهمی را در زندگی مدرن امروزی ما بازی می­کند. این مهم سبب می­شود تا حفاظت از این سایت­های تفرجی تبدیل به اولین اولویت ما در زندگی مدرن گردد. روش بررسی: اولین هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل عواملی است که در برآورد ارزش تفرجی به روش هزینه سفر موثر هستند و دومین هدف آن برآورد ارزش تفرجی پارک ملی سرخه حصار با استفاده از روش ذکر شده است. بر این اساس با قرار دادن پارک ملی سرخه­حصار به عنوان مرکز، 20 دایره متحد­المرکز با فاصله­های ثابت 2 کیلومتر ترسیم گردید. یافته ها: در نهایت ارزش تفرجی اولیه، ­پارک ملی سرخه­حصار که اساس آن بر هزینه دسترسی است، از طریق محاسبه سطح زیر منحنی­تقاضا 2,625,249,000 ریال در ماه محاسبه گردید. سپس جهت شناسایی عواملی که می­تواند روی ارزش تفرجی موثر واقع شوند با استفاده از 25 پارامتر اقدام به تشکیل مدلی گردید. براساس این مدل، پارامترهای وضعیت تاهل­ بازدیدکنندگان، فاصله محل سکونت تا تفرج­گاه، تعداد دفعات بازدید، میزان روشنایی و کیفیت نظافت پارک بر روی ارزش تفرجی منطقه موثر بودند. بحث و نتیجهگیری: نتایج بررسی­ها نشان می­دهد که رابطه مستقیمی بین بهبود کیفیت و روشنایی و ارزش تفرجی وجود دارد. این رابطه بین تعداد بازدیدکنندگان و ارزش تفرجی نیز صادق است. به عبارت دیگر در صورت بهبود کیفیت روشنایی و افزایش تعداد بازدیدکنندگان ارزش برآورده شده این پارک ملی نیز افزایش می­باید. اما افزایش نرخ بازدیدکنندگان مجرد و کاهش کیفیت نظافت سبب کاهش ارزش تفرجی این پارک ملی می­گردد.

لینک کمکی