دانلود فایل های word اثرات افزودن بيوچار سبوس برنج بر برخي عناصر پرمصرف و موادآلي در خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word اثرات افزودن بيوچار سبوس برنج بر برخي عناصر پرمصرف و موادآلي در خاک :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

کمبود مواد آلی در بیشتر خاک های ایران موجب پدید آوردن مشکلاتی از قبیل ناپایداری ساختمان خاک، تراکم و در نتیجه تخریب اراضی شده است. به تازگی بیوچار به عنوان اصلاح کننده ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک شناخته شده است. بدین منظور آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی و با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان اجرا شد. بیوچارسبوس برنج با سطوح مختلف به خاک اضافه شدند. نتایج نشان داد که استفاده ازبیوچار سبوس برنج موجب افزایش، مواد آلی نسبت به تیمار شاهد در اکثر تیمارها گردید. همچنین استفاده از بیوچار سبوس برنج سبب افزایش، نیتروژن، فسفر و پتاسیم نسبت به تیمار شاهد در خاک گردید. بنابراین براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، کاربرد بیوچار به دلیل غنی بودن از عناصر غذایی در خاک های مناطق خشک و نیمه خشک جهت بهبود شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک توصیه می گردد.

لینک کمکی