دانلود فایل های word اثر لجن فاضلاب و دو نوع اسيد هوميک بر قابليت دسترسي عناصر ماکرو و ميکرو در خاک رسي سيلتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word اثر لجن فاضلاب و دو نوع اسيد هوميک بر قابليت دسترسي عناصر ماکرو و ميکرو در خاک رسي سيلتي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

مواد آلی و مواد هومیک بر خواص فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی خاک تا حد زیادی تاثیر دارند. هدف از این مطالعه، بررسی اثر استفاده از لجن فاضلاب و مواد هومیک سنتز شده بر خصوصیات شیمیایی خاک رسی سیلتی بود. این پژوهش در قالب طرح کامل تصادفی با 10 تیمار و 1نوع خاک 3 تکرار و جمعا 30 ظرف انکوباسیون اجرا شد. تیمارها شامل شاهد، دو نوع اسید هومیک، لجن فاضلاب 1، 2، 4% وزنی خاک، مواد مذکور با 3 کیلو گرم خاک به طور کامل مخلوط و به ظروف انکوباسیون منتقل و به مدت 4 ماه در گلخانه در رطوبت 60 % ظرفیت نگهداری و دمای 10-25 درجه سانتی گراد نگهداری شد. بعد از 4 ماه انکوباسیون نمونه های خاک برای تعیین مقدار عناصر غذایی شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، روی، منگنز و مس مورد تجزیه قرار گرفت. مواد هومیکی و لجن فاضلاب باعث افزایش مقدار عناصر غذایی قابل دسترس پر مصرف و عناصر غذایی کم مصرف گردید

لینک کمکی