دانلود فایل های word اثر پرايمينگ با اسيد فوليک، کيتوزان و ساليسيليک اسيد بر شاخص هاي جوانه زني و سبز شدن بذر گوجه فرنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word اثر پرايمينگ با اسيد فوليک، کيتوزان و ساليسيليک اسيد بر شاخص هاي جوانه زني و سبز شدن بذر گوجه فرنگي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی تاثیر کاربرد محرک های زیستی گیاهی با استفاده از تکنیک پرایمینگ، بر شاخص های جوانه زنی و سبز شدن بذر گوجه فرنگی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل کیتوزان، اسید سالیسیلیک، اسید فولیک و اثرات ترکیبی آنها همراه با هیدروپرایم و کنترل (بدون پرایم) روی بذور انجام گرفت. نتایج نشان داد تیمار ترکیبی اسید سالیسیلیک و کیتوزان بالاترین سرعت جوانه زنی و تیمار اسید فولیک بیشترین میزان طول و وزن خشک گیاهچه را به خوداختصاص داد.

لینک کمکی