دانلود فایل های word اثر بستر تفاله موم زنبور عسل در تلفيق با مواد آلي بر برخي شاخص هاي بيوشيميايي گاوزبان اروپايي Borago officinalis تحت رژيم هاي مختلف آبياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word اثر بستر تفاله موم زنبور عسل در تلفيق با مواد آلي بر برخي شاخص هاي بيوشيميايي گاوزبان اروپايي Borago officinalis تحت رژيم هاي مختلف آبياري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

جهت بررسی تاثیر استفاده از موم زنبور عسل در تلفیق با دیگر مواد آلی بعنوان بستر کاشت بر برخی شاخص های بیوشیمیایی گاوزبان اروپایی در مقادیر مختلف آبیاری، آزمایشی بصورت فاکتوریل در پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بردسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، در سال 1396 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل دور آبیاری در سه سطح (دو، چهار و شش روز) و بسترهای مختلف کاشت در هشت سطح (خاک+موم به نسبت 1-3، خاک + موم 1-4 ، خاک + خاکبرگ 1-3 خاک + خاکبرگ 1-4، خاک + کود گاوی 1-3 خاک + کود گاوی + موم 0/5-0/5-3 خاک + خاکبرگ + موم 0/5-0/5-3 بود. نتایج نشان داد که غلظت کاتالاز CAT، اسکوربات پراکسیداز APX تحت تاثیر اثرات ساده و متقابل دور آبیاری و بستر کاشت قرار گرفتند P<0.01 کلیه بسترهای کشت حاوی مواد آلی توانستند تنش مربوط به افزایش دور آبیاری از 2 به 4 روز را تعدیل کنند. میزان فعالیت آنزیم های APX,CAT در بسترهای حاوی خاک+موم با نسبت 1-3، 1-4 موم+ خاک+ خاکبرگ، خاک+ خاکبرگ 1-3 و 1-4 با افزایش دور آبیاری افزایش یافتند، به عبارتی این دو آنزیم نقش موثری در افزایش مقاومت به شرایط تنش خشکی در بسترهای فوق داشته اند. بنابراین، به نظر می رسد بسترهای حاوی موم یک بستر مناسب برای گیاه گاوزبان اروپایی و در شرایط تنش باشد

لینک کمکی