دانلود فایل های word بررسي اثربخشي آموزش شادماني به شيوه فوردايس بر افزايش شادماني بيماران مبتلا به ديابت شهرستان بهبهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word بررسي اثربخشي آموزش شادماني به شيوه فوردايس بر افزايش شادماني بيماران مبتلا به ديابت شهرستان بهبهان :


تعداد صفحات : 21

هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش شادمانی بر افزایش شادمانی بیماران مبتلا به دیابت است. لذا بدین منظور در قالب یک طرح نیمه‌تجربی تعداد 40 آزمودنی به روش تصادفی از بیماران مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دیابت شهرستان بهبهان که در پرسشنامه شادمانی آکسفورد نمره پایین‌تری به‌دست آوردند، انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه 20 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. سپس افراد گروه آزمایش به مدت 10 جلسه تحت آموزش شادمانی به روش فوردایس قرار گرفتند. در مورد هر دو گروه پیش‌آزمون و پس‌آزمون به عمل آمد. پیش‌آزمون و پس‌آزمون این پژوهش، پرسشنامه شادمانی آکسفورد بود. برای تحلیل آماری داده ها از تحلیل کوواریانس و آزمونt مستقل استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که آموزش شادمانی بر افزایش شادمانی بیماران کمتر شادمان، مؤثر بوده است (01/0P < ).

لینک کمکی