دانلود فایل های word اثربخشي آموزش گروهي ذهن‌آگاهي بر علائم آسيب‌‌شناختي رواني در زنان چاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word اثربخشي آموزش گروهي ذهن‌آگاهي بر علائم آسيب‌‌شناختي رواني در زنان چاق :


تعداد صفحات : 16

هدف از پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی ذهن‌آگاهی بر علائم آسیب‌شناختی روانی در زنان مبتلا به چاقی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون- پیگیری بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران زن مبتلا به چاقی در شهر اصفهان در سال 1396 بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و با چک‌لیست نشانه‌های اختلالات روانی (SCL-90، دراگوتیس، 1973) مورد ارزیابی قرار گرفتند که از بین آن‌ها 25 زن (13 زن در گروه آزمایش و 12 زن در گروه کنترل) به‌عنوان نمونه انتخاب شدند وبر روی گروه آزمایش هشت جلسه آموزش ذهن‌آگاهی انجام شد و گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت نکرد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که در ابعاد آسیب‌شناختی روانی اثر آموزش گروهی ذهن‌آگاهی بر اضطراب، وسواس و افسردگی در مرحله پس‌آزمون معنادار بود، ولی در مرحله پیگیری معنادار نبود. همچنین اثر آموزش گروهی ذهن‌آگاهی بر جسمانی‌سازی در دو مرحله پیگیری و پس‌آزمون معنادار بود (05/0>p).

لینک کمکی