دانلود فایل های word مقاله گزارش يک مورد مياز نازوفارنژيال در خانم 52 ساله بستري در I.C.U

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله گزارش يک مورد مياز نازوفارنژيال در خانم 52 ساله بستري در I.C.U :


تعداد صفحات :9

چکیده میاز(Myiasis) عفونت مهره داران زنده با لاروهای مگس است. این بیماری ممکن است به شکل نازوکومیال در بیماران در بخش‌های مراقبت ویژه دیده شود. و همچنین ممکن است، بیمارانی که درجاتی از نقص سیستم ایمنی دارند را مبتلا سازد و بخش‌های مختلفی از بدن مهره داران را درگیر نماید. گزارش مورد: این گزارش یک مورد میاز نازوفارنژیال در خانم 52 ساله بستری درI.C.U است تا پزشکان و پرسنل پرستاری که در امر درمان و مراقبت بیماران فعالیت دارند با این عفونت اکتو پارازیتی بیشتر آشنا شوند

لینک کمکی