دانلود فایل های word مقاله بررسي نظرات دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان در مورد تأثير فنآوري اطلاعات بر سلامت روان دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي نظرات دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان در مورد تأثير فنآوري اطلاعات بر سلامت روان دانشجويان :


تعداد صفحات :8

مقدمه: فن‌آوری اطلاعات و به کارگیری گسترده آن در ابعاد گوناگون زندگی از ضرورت‌های عصر حاضر بشمار می‌آید. گرچه فن‌آوری‌های اطلاعاتی به لحاظ دسترسی به اطلاعات گسترده، مزایای فراوانی دارد اما تهدیدهایی مختلفی برای ابعاد مختلف حیات بشر از جمله فرهنگ، زبان، سلامت روان و اخلاق به همراه داشته است. این پژوهش با هدف بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در مورد تأثیرات فن‌آوری اطلاعات بر سلامت روان دانشجویان در سال 1393 انجام شده است.

روش: در این مطالعه توصیفی- مقطعی 125 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شرکت کردند. داده‌ها با استفاده پرسشنامه‌ای که روایی و پایایی آن تأیید شده بود، گردآوری شد. تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS.V16 صورت گرفت.

نتایج: بیشترین استفاده دانشجویان از اینترنت و مهارت پسران در استفاده از اینترنت بیش از دختران بود. همچنین نتایج نشان داد که دانشجویان متأهل آقا بیش از دانشجویان متأهل خانم، وقتی که با شرایط عصبی رو به رو می‌شوند با استفاده از اینترنت کمی خود را آرام می‌کنند. میانگین نمره استفاده از اینترنت برای کاهش افسردگی و عصبی شدن، در دانشجویان متأهل آقا (2.33) بیشتر از دانشجویان متأهل خانم بود.

نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد دانشجویان به دلیل بازی‌های رایانه‌ای علائم فیزیکی از جمله خستگی، کمردرد، درد دست، مچ، گردن، شانه، پا و سفتی ماهیچه‌ها و ... داشتند. لذا پیشنهاد می‌شود که عوارض کار با اینترنت و رایانه از طریق رسانه‌های جمعی مانند تلویزیون به دانشجویان و خانواده‌هایشان آموزش داده شود.

لینک کمکی