دانلود فایل های word مقاله مرور ساختار يافته و معرفي سيستم واژه شناسي داروييNDF-RT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله مرور ساختار يافته و معرفي سيستم واژه شناسي داروييNDF-RT :


تعداد صفحات :10

مقدمه: گسترش فهرست واژگان، یکی از ضروریات تبادل اطلاعات در سیستم‌های اطلاعات سلامت محسوب می‌شوند. یک دسته از این فـهرست‌ها، فـهرست واژگان دارویی می‌باشد. این مـطالعه ضمن مـرور ساختار‌یافته یکی از سیستم‌های طبقه‌بندی داروهـا به نام (National Drug File-Reference Terminology) NDF-RT به معرفی و تشریح کاربرد‌های آن می‌پردازد.
روش: این پژوهش، به دو روش مرور ساختار یافته برای شناسایی مطالعات مربوط به کاربردهایNDF-RT و مرور غیرساختار یافته برای معرفی آن انجام شده است. جستجوی مطالعات با مراجعه به پایگاه‌های P‏ubMed و Google Scholar انجام شده است. در مطالعه مروری ساختار یافته مشخصات مقالات همچون موضوع، وابستگی نویسندگان، سال انتشار، نام نشریه و کاربرد NDF-RT، استخراج گردیده و با استفاده از نرم افزار اکسل 2010 تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: سیستم طبقه‌بندیNDF-RT، داروها را براساس ساختار، مواد تشکیل دهنده و اثرات فیزیولوژیک آن، طبقه‌بندی می‌نماید. در مطالعه ساختار یافته، 13 مقاله بازیابی گردید که 9 مقاله به ارزیابی سیستمNDF-RT در رابطه با قابلیت استفاده و اجرای سیستم در محیط‌های مختلف بهداشتی و درمانی، ارتباط تشخیص‌ها با داروها و صحت طبقه‌بندی داروها پرداخته‌اند.
نتیجه‌گیری: فهرست واژگان داروییNDF-RT یکی از جامع‌ترین سیستم‌های واژه‌شناسی در زمینه طـبقه‌بندی داروهـا می‌باشد که می‌تواند در استانداردسازی اطلاعات دارویی در سیستم‌های اطلاعات سلامت مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی