دانلود فایل های word مقاله نقش شبکه‌هاي اجتماعي در مراقبت بهداشتي : کاربردها و محدوديت‌ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله نقش شبکه‌هاي اجتماعي در مراقبت بهداشتي : کاربردها و محدوديت‌ها :


تعداد صفحات :8

مقدمه: امروزه شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار مهمی در افزایش ارتباط افراد در سرتاسر جهان ایفا می‌کنند. در این مطالعه به بررسی عملکرد شبکه‌های اجتماعی در مراقبت سلامت و چگونگی تأثیر این فن‌آوری بر سطح سلامت افراد پرداخته شده است.
روش: در این پژوهش از مطالعات کتابخانه‌ای استفاده شده و با مرور گسترده در ادبیات، خدمات و نتایج استفاده از شبکه‌های اجتماعی در مراقبت سلامت شناسایی شده است. در پایان پیشنهادات کاربردی بر اساس مطالعه انجام شده مطرح شده است.
نتایج: یافته‌ها نشان می‌دهد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی در حوزه سلامت خدماتی مختلفی ارائه کرده و در مراقبت سلامت کاربردهای قابل توجهی دارند، علی‌رغم این کاربردها، دارای عوارضی نیز می‌باشند.
نتیجه‌گیری: این شبکه‌ها در مراقبت سلامت کاربرد بسیاری دارند از جمله: درمان بیماری‌های روحی به وسیله کاربران با نفوذ، کنترل اپیدمی‌ها، یافتن عوارض بلندمدت، ارزیابی پویای مراکز مراقبت بهداشتی، اصلاح عادات و رفتارهای غلط اجتماعی و آگاهی از شیوع بیماری‌ها.

لینک کمکی