دانلود فایل های word مقاله بررسي ويژگي‌هاي بيماران مبتلا به سل با استفاده از روش خوشه‌بندي K-Means

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي ويژگي‌هاي بيماران مبتلا به سل با استفاده از روش خوشه‌بندي K-Means :


تعداد صفحات :18

مقدمه: به گزارش سازمان سلامت جهانی، بیماری سل بیشترین عامل مرگ و میر در بیماری های عفونی است. با توجه به بالا بودن درصد افراد مبتلا به سل و تعداد زیاد مرگ و میر در بین این بیماران، این تحقیق با هدف دسته بندی و پیدا کردن ارتباط بین ویژگی های بالینی و دموگرافیک بیماران مختلف انجام شده است.

روش: این پژوهش مطالعه ای توصیفی، تحلیلی بوده که به روی 600 بیمار مرکز تحقیقات سل بیمارستان مسیح دانشوری انجام شده است. برای انجام دسته بندی و تعیین شاخص های مشترک بین بیماران از الگوریتم های داده کاوی خوشه بندی K-Means و قوانین باهم آیی Apriori به کمک نرم افزار SPSS Clementine نسخه 14 استفاده شده است.

نتایج: به کمک شاخص دان، تعداد 3خوشه به عنوان خوشه بهینه انتخاب شده اند. عوامل مشترک بین خوشه ها به تفصیل در بخش نتایج آورده شده است. با توجه به ویژگی های هر خوشه، می توان بیماران را بر اساس میزان تأثیرگذاری عوامل مختلف بر روی آن ها دسته بندی کرد.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، مهم ترین عوامل شناسایی شده با استفاده از خوشه بندی عبارت بودند از: هموگلوبین، سن، جنسیت، مصرف سیگار، مصرف الکل و کراتینین. همچنین با توجه به قوانین با هم آیی، بیشترین ارتباط بین سرفه ، کاهش وزن و سرعت رسوب گلبول های قرمز یافت شده است.

لینک کمکی