دانلود فایل های word مقاله عوامل مؤثر بر پذيرش مدارک پزشکي الکترونيکي براساس تئوري‌هاي پذيرش فناوري اطلاعات: يک مطالعه مروري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله عوامل مؤثر بر پذيرش مدارک پزشکي الکترونيکي براساس تئوري‌هاي پذيرش فناوري اطلاعات: يک مطالعه مروري :


تعداد صفحات :13

مقدمه: مدارک پزشکی الکترونیکی، یکی از فناوری های نوین برای بهره برداری از اطلاعات سلامت است که به عنوان سیستمی با ارزش جهت دسترسی به اطلاعات بیمار در بیمارستان ها شناخته شده است و برای اجرای موفق آن مانند هر سیستم دیگری باید در ابتدا فاکتورهای مؤثر بر پذیرش و استفاده از آن را سنجید. هدف از این مطالعه بررسی نظام مند مقالات منتشر شده درباره عوامل مؤثر بر پذیرش مدارک پزشکی الکترونیکی براساس تئوری های پذیرش فناوری اطلاعات و شناسایی و دسته بندی عوامل مؤثر بر پذیرش این سیستم می باشد.

روش: این مطالعه از نوع مطالعات مروری نظام مند است که با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی معتبر نظیر، Google Scholar، Emerald، Science Direct، SID ،Mag Iran ، Iran Medex ، Pub Med ، که در محدوده زمانی 2004 تا 2014 انجام گردید، اطلاعات لازم از مقالات نیز در یک چک لیست جمع آوری گردیدند.

نتایج: در مطالعاتی که از تئوری های فناوری اطلاعات جهت بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش مدارک پزشکی الکترونیکی استفاده نموده بودند، مدل TAM بیشتر از سایر مدل ها مورد استفاده قرار گرفته است و همچنین عواملی نظیر نگرش نسبت به آسانی استفاده و نگرش نسبت به سودمندی، استفاده از مدل TAM و تأثیرات اجتماعی از مدل UTAUT بر پذیرش مدارک پزشکی الکترونیکی مؤثر می باشند.

نتیجه گیری: با توجه به این که نگرش به آسانی استفاده، نگرش نسبت به سودمندی استفاده و تأثیرات اجتماعی از مهم ترین عوامل مؤثر بر پذیرش مدارک پزشکی الکترونیکی می باشند، لذا پیشنهاد می شود در برنامه ریزی در جهت اجرای آن مورد توجه قرار گیرند.

لینک کمکی