دانلود فایل های word مقاله بررسي ويژگيهاي ابزارهاي سنجش سواد سلامت با رويکرد مبتني بر کامپيوتر: يک مطالعه مروري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي ويژگيهاي ابزارهاي سنجش سواد سلامت با رويکرد مبتني بر کامپيوتر: يک مطالعه مروري :


تعداد صفحات :16

مقدمه: سواد سلامت به مفهوم مهارت های شناختی و اجتماعی است، که انگیزه و توانایی افراد برای دسترسی، درک و استفاده از اطلاعات در راستای ارتقاء و حفظ سلامت را تعیین می کند. پرداختن به سواد سلامت در محیط های مراقبت بهداشتی غنی از فناوری کنونی، نیاز شدیدی به ابزارهای کامپیوتری معتبر برای ارزیابی سواد اطلاعاتی دارد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تعیین ویژگی های ابزارهای سنجش سواد سلامت برای انطباق با کاربرد مبتنی بر کامپیوتر انجام شد.

روش: این مقاله نوعی مطالعه مروری- نقلی است، که منابع حاصل از جستجوی ترکیبی کلمات کلیدی مرتبط با ابزارهای سنجش سواد سلامت عمومی در پایگاه های داده مرتبط را با اعمال معیار ورودی زبان انگلیسی در بر می‌گیرد.

نتایج: نتایج بررسی ابزارهای سنجش سواد سلامت نشان داد که این ابزارها شامل دو استاندارد طلایی TOFHLA (به ویژه تست آزمایشی نسخه مبتنی بر کامپیوتر) و برآورد REALM و همچنین ابزارهای ارزیابی جدیدترین علائم حیاتی (NVS) و معیار سواد سلامت الکترونیک (eHEALTH) هستند. علاوه بر این، ابزار روش شناسی های سؤال غربالگری سواد سلامت (HLSQMs) نیز برای سنجش سواد سلامت مورد استفاده قرار می‌گرفت.

نتیجه گیری: هر یک از ابزارهای سنجش و غربالگری سواد سلامت از قابلیت ها و ویژگی های مفید متفاوتی بر اساس زمینه مورد استفاده برخوردار هستند. بنابراین، پیشنهاد می شود که ابزار سواد سلامتی از ترکیب سؤالات روا و پایای HLSQMs و eHEALS با هدف توسعه ابزار مبتنی بر کامپیوتر ایجاد شود، تا امکان غربالگری افرادی که به برنامه‌های کاربردی سواد سلامت الکترونیک دسترسی دارند، فراهم شود.

لینک کمکی