دانلود فایل های word مقاله بررسي مطابقت محتواي سيستم‌هاي اطلاعات بيمارستان با دستورالعمل حداقل داده‌هاي ضروري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي مطابقت محتواي سيستم‌هاي اطلاعات بيمارستان با دستورالعمل حداقل داده‌هاي ضروري :


تعداد صفحات :12

مقدمه: در راستای اجرای طرح سپاس و راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت، ایجاد و ثبت حداقل داده‌های ضروری در سیستم اطلاعات بیمارستان امری ضروری به نظر می‌رسد. این مطالعه با هدف ارزیابی میزان رعایت حداقل داده‌های بالینی تدوین شده توسط وزارت بهداشت در سیستم اطلاعات بیمارستان‌های آموزشی‌، خصوصی و تأمین اجتماعی شهر کرمان انجام شده است.

روش: این مطالعه کاربردی به روش توصیفی-مقطعی با استفاده از چک لیست مجموعه حداقل داده‌های تدوین شده توسط وزارت بهداشت انجام شده است. ارزیابی میزان رعایت مجموعه حداقل داده‌ها و ثبت آن‌ها در 5 سیستم اطلاعات بیمارستانی مورد استفاده در 9 بیمارستان آموزشی‌، خصوصی و تأمین اجتماعی در مقطع زمانی نیمه دوم سال 1393 در شهر کرمان انجام شد.

نتایج: نتایج نشان داد که نرم افزار شماره 2 بیشترین میزان مطابقت را (100%) در دارا بودن شاخص داده های دارو و لوازم مصرفی و 97% در ثبت اطلاعات پاراکلینیک و نرم افزار شماره 5 کمترین میزان را به ترتیب (79%) و 86% دارا بود. هیچ کدام از سیستم‌های اطلاعاتی داده مربوط به مرفولوژی نئوپلاسم و همچنین مکان فوت و نوع زمان فوت از زیر مجموعه داده‌های ثبت تشخیص و فوت را دارا نبودند.

نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت مجموعه حداقل داده‌ها در یکپارچه شدن اطلاعات مربوط به بیماران، پیاده‌سازی مجموعه حداقل داده‌های ابلاغ شده از سوی وزرات بهداشت در نرم‌افزارهای سیستم‌های اطلاعات بیمارستان توسط طراحان سیستم و همچنین رعایت ثبت آن توسط کاربران مراکز درمانی بسیار با اهمیت است.

لینک کمکی