دانلود فایل های word مقاله بررسي اثرات فيزيولوژيک عصاره پپتيد ناتريورتيک دهليزي (ANP) بر روي موش هايي که کتوکونازول دريافت کرده اند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي اثرات فيزيولوژيک عصاره پپتيد ناتريورتيک دهليزي (ANP) بر روي موش هايي که کتوکونازول دريافت کرده اند :


تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: پپتید ناتریورتیک دهلیزی (ANP) نوعی هورمون پپتیدی با 28 اسید آمینه می باشد که در زمان کشش دهلیزها به داخل خون آزاد می شود. تحقیقات گذشته نشان می دهد که گلوکوکورتیکوئیدها باعث بیان ژن ANP می شوند و سطح آن را افزایش می دهند. کتوکونازول نوعی داروی آنتی آدرنال است که میزان گلوکوکورتیکوئیدها را کاهش داده و در نتیجه میزان ANP سرم کم می شود. لذا به منظور تعیین اثرات فیزیولوژیک عصاره ANP، این تحقیق روی موش هایی که کتوکونازول دریافت نموده اند، انجام گرفت.مواد و روش ها: در تحقیق حاضر از دهلیز قلب انسان برای تهیه عصاره ANP استفاده شد. برای تهیه عصاره بافت، آن را در حلال خاصی جوشانیده تا پروتئازهای آن غیرفعال شود و بعد بافت مورد نظر در 4 درجه سانتی گراد هموژنه و سانتریفوژ شد. جهت تنظیم pH عصاره، عمل دیالیز بر روی آن انجام گرفت.یافته ها: فشار نبض و فشار سیستولی و دیاستولی در موش هایی که کتوکونازول دریافت نموده بودند بالاتر از گروه های کنترل بود. به نظر می رسد که این پدیده به دلیل کاهش کامپلیانس عروق رخ می دهد. تزریق عصاره دهلیز قلب انسان به موش باعث کاهش فشار خون شریانی می شود و این کاهش با شیب ملایمی انجام می شود.نتیجه گیری و توصیه ها: به نظر می رسد که از ANP بتوان در بهبود بیماران مبتلا به آرتریواسکلروز استفاده کرد.

لینک کمکی