دانلود فایل های word مقاله سرواپيدميولوژي توکسوپلاسما گوندي در خانم هاي باردار مراجعه کننده به بيمارستان اشرفي اصفهاني خميني شهر طي سال هاي 79-1377

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله سرواپيدميولوژي توکسوپلاسما گوندي در خانم هاي باردار مراجعه کننده به بيمارستان اشرفي اصفهاني خميني شهر طي سال هاي 79-1377 :


تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: عفونت اولیه توکسوپلاسموز در دوران بارداری می تواند با ابتلای جنین به اشکال مختلفی بروز کند. که از سقط جنین و مرگ با عفونت شدید دوران نوزادی تا عفونت بدون علایم بالینی متغیر است. با توجه به شیوع متفاوت آن در کشور و عوارض ناشی از این بیماری و به منظور تعیین شیوع تیتر آنتی بادی بر علیه توکسوپلاسما گوندی در خانم های باردار، این مطالعه در بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر در سال 79-1377 انجام پذیرفت.مواد و روش ها: این تحقیق به روش توصیفی بر روی 270 نفر در گروه های سنی 45-15 سال که به طور سرشماری انتخاب شده بودند، صورت پذیرفت. از هر نفر پنج سی سی خون وریدی گرفته شد و با روش رقت های 1/200 و 1/100 آنتی بادی های سرم بررسی شد. سرم هایی که در رقت 1/100 مثبت بود، برای رقت های بالاتر تعیین تیتر شد. ملاک تعیین آلودگی 1/20 بود و تیتر 1/400 و بیشتر با ارزش محسوب می گردید.یافته ها: شیوع توکسوپلاسما در جامعه مورد مطالعه 32.2% بود. از این تعداد 17.4% آنتی بادی IgM و 82.6% آنتی بادی IgG داشتند. بیشترین موارد مثبت IgM و IgG 36.7% و در گروه سنی 25-20 سال بود. نتیجه گیری و توصیه ها: نتایج نشان می دهد که شیوع توکسوپلاسما گوندی در خمینی شهر بالا است و با توجه به مستعد بودن خانم ها در سنین باروری و گرانی روش های غربالگری سرولوژیک، برای پیشگیری از عفونت در دوران بارداری، آموزش بهداشت و روش های پیشگیری از آلودگی توصیه می شود.

لینک کمکی