دانلود فایل های word مقاله بررسي سطح خوني Anti HBs در کودکان واکسينه شده بر عليه هپاتيت B مراجعه کننده به بيمارستان کودکان ميرکلا شهرستان بابل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي سطح خوني Anti HBs در کودکان واکسينه شده بر عليه هپاتيت B مراجعه کننده به بيمارستان کودکان ميرکلا شهرستان بابل :


تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: واکسیناسیون علیه ویروس هپاتیت B، وسیله ای مناسب در پیشگیری از ابتلا به این بیماری است. از آنجایی که تولید HBs متعاقب تزریق این واکسن تحت تاثیر عوامل گوناگون قرار می گیرد، درصدد برآمدیم سطح Ab را در تعدادی از کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان میرکلا بابل در چهار ماه اول 1378، که براساس برنامه واکسیناسیون رایج در مراکز مختلف واکسینه شده بودند، مشخص نماییم.مواد و روش ها: این تحقیق به صورت یک مطالعه توصیفی-مقطعی در 100 کودک زیر 7 سال که حداقل سه ماه از آخرین دوز واکسن هپاتیت B آن ها براساس کارت واکسیناسیون گذشته بود، انجام شد. برای تیتراژ HBs Ab و تعیین HBc Ab پنج سی سی از خون آن ها به آزمایشگاه ارسال شد. یافته ها: از تعداد 100 کودک، 97 مورد در مطالعه قرار گرفتند که 84.54% واکسیناسیون کامل و منظم و 15.46% آن ها واکسیناسیون نامنظم داشتند. 87.7 درصد کودکان با واکسیناسیون منظم و 86.7% کودکان با واکسیناسیون نامنظم و به طور کلی 87.6% با واکسیناسیون کامل (منظم و نامنظم) تیتر HBs Ab مساوی یا بیشتر از 10IU/Lit (تیتر محافظت کننده) داشتند که از این تعداد 28.8% تیتر 10IU/Lit الی 100IU/Lit و 58.8% تیتر مساوی یا بیشتر از 100IU/Lit بودند. 12.4 درصد کودکان نیز تیتر HBs Ab کمتر از 10IU/Lit داشتند. متوسط تیتر HBs Ab در گروه سنی 2-1 سال 379.6IU/Lit و در گروه سنی 6-5 سال 340IU/Lit بود.نتیجه گیری و توصیه ها: سطح HBs Ab محافظت کننده متعاقب واکسیناسیون کامل و منظم در کودکان مورد مطالعه از روند نسبتا مناسبی (ولی نه کاملا مطلوب) برخوردار بوده است. برای تعیین عوامل موثر بر تفاوت نتیجه حاصل از این مطالعه با نتیجه مطلوب که در 95% موارد تیتر محافظت کننده ایجاد می شود به مطالعات آینده نگری با موارد بیشتر و در مناطق مختلف کشورمان نیازمندیم.

لینک کمکی