دانلود فایل های word مقاله فراواني مول هيداتيفرم در نمونه هاي ارسالي به آزمايشگاه هاي پاتولوژي کاشان در سال 78-1371

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله فراواني مول هيداتيفرم در نمونه هاي ارسالي به آزمايشگاه هاي پاتولوژي کاشان در سال 78-1371 :


تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت مول هیداتیفرم و شیوع بیشتر آن در کشورهای آسیایی در مقایسه با اروپا و آمریکا و نیز عدم اطلاع از شیوع بیماری در منطقه، این مطالعه به منظور تعیین فراوانی مول هیداتیفرم در نمونه های ارسالی به آزمایشگاه های پاتولوژی کاشان از 1371/7/1 لغایت 1378/6/31 انجام گرفت.مواد و روش ها: این تحقیق به روش توصیفی و نمونه گیری از اطلاعات موجود (Existing data) انجام گرفت. به این ترتیب که تمام بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی و زایشگاه دکتر شبیه خوانی که تشخیص مول هیداتیفرم برای آن ها در یکی از آزمایشگاه های پاتولوژی کاشان طی مدت مذکور تایید شده بود مشخص شدند و با مراجعه به بایگانی مدارک پزشکی بیمارستان اطلاعات وارد پرسش نامه شد.یافته ها: در طی مدت فوق 85 مورد مول هیداتیفرم شامل 67 مورد مول کامل و 18 مورد مول ناقص دیده شد. بیشترین فراوانی بر حسب سن مربوط به بیماران با سن مساوی یا کمتر از 20 سال (53.3%) بود. مجددا در بالای 45 سال یک افزایش (10.4%) در مورد مول کامل مشاهده شد. 40.7 درصد بیماران ضمن اولین بارداری به مول هیداتیفرم مبتلا شده بودند که با افزایش تعداد دفعات بارداری میزان مول کاهش و مجددا مول کامل در بارداری 6 و 7 افزایش نشان داد. 8.6 درصد بیماران سابقه حداقل یک بار سقط داشتند و در یک مورد (1.2%) سابقه حاملگی مولار وجود داشت. هفتاد و نه درصد بیماران شهرنشین و بقیه روستایی بودند. یازده درصد بیماران متولد افغانستان و بقیه ایرانی بودند. شکایت اولیه در 82.8% بیماران خونریزی واژینال بود. در 9.3% بیماران هنگام مراجعه، میزان هموگلوبین کمتر از 10 گرم در دسی لیتر بود. گروه خون 39.5% بیماران از نوع O بود. سونوگرافی در 78.4% موارد تشخیص حاملگی مولار را مطرح نموده بود. براساس گزارش سونوگرافی در 18% بیماران کیست های تکالوتئینی تخمدان وجود داشت که مربوط به مبتلایان به مول کامل بود.نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به فراوانی بیشتر مول در سنین کمتر از 20 و بیشتر از 45 سال، افراد فوق باید تحت مراقبت بیشتری قرار گیرند و با توجه به این که شایع ترین شکایت بیماران خونریزی واژینال است این علامت بخصوص در افراد پرخطر باید به دقت بررسی و پیگیری شود.

لینک کمکی