دانلود فایل های word مقاله بررسي خصوصيات پيکرسنجي و پيشينه ورزشي دانشجويان شرکت کننده در المپيادهاي ورزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي خصوصيات پيکرسنجي و پيشينه ورزشي دانشجويان شرکت کننده در المپيادهاي ورزشي :


تعداد صفحات :16

سابقه و هدف: بررسی خصوصیات پیکرسنجی و ساختار بدنی ورزشکاران از پژوهشهای رایج در علوم ورزشی و طب ورزشی محسوب می‌گردد. این مطالعه به منظور تعیین خصوصیات پیکرسنجی دانشجویان دختر و پسر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شرکت‌کننده در المپیاد ورزشی انجام گرفت. مواد و روش‌ها: تحقیق به روش توصیفی روی کلیه ورزشکاران شرکت‌کننده در المپیاد ورزشی انجام گرفت. قد، وزن، اندازه دور کمر و دور باسن و نیز اطلاعات مربوط به پیشینه ورزشی دانشجویان با مراجعه به محل برگزاری مسابقات در پرسشنامه‌ای ثبت شدند. اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی ارائه شد. یافته‌ها: 3700 دانشجوی ورزشکار در این مطالعه شرکت نمودند که از این تعداد 2/42% مونث و 8/57% مذکر بودند. میانگین قد دانشجویان پسر 86/177 سانتی‌متر و دانشجویان دختر 24/162سانتیمتر بود. متوسط وزن دانشجویان پسر و دختر به ترتیب 63/71 و 51/56کیلوگرم محاسبه گردید. شاخص توده بدنی ( BMI ) دانشجویان پــسر 61/22 و دانشجویان دختر 46/21 کیلومتر بر مترمربع بود. ورزشکاران والیبال بیشترین فراوانی (5/13%)، BMI بالای 25 را داشتند. در حالی که در کاراته و ژیمناستیک هیچ‌یک BMI بالای 25نداشتند. 6/30درصد از دانشجویان پسر ورزش اختصاصی خود را در دانشگاه، 1/31درصد در باشگاههای ورزشی، 2/27درصد. در دبیرستان و 6/10درصد در اماکن دیگر آموخته بودند.10درصد از دانشجویان دختر ورزش اختصاصی خود را در دانشگاه، 4/19درصد در باشگاههای ورزشی2/44درصد در دبیرستان و 26درصد در اماکن دیگر آموخته بودند. متوسط سابقه فعالیت ورزشی پسران 2/8 سال و دختران 48/5 سال بود. نتیجه‌گیری: اکثریت دانشجویان رشته‌های مختلف ورزشی در محدوده طبیعی BMI و نسبت دور کمر به دور باسن بودند. با توجه به میزان خصوصیات پیکرسنجی دانشجویان می‌توان اقدام به تهیه لباسهای ورزشی در اندازه مناسب نمود. برنامه‌های تمرین و انتخاب دانشجویان ورزشکار را نیز می‌توان با توجه به شاخصهای محاسبه شده طراحی نمود.

لینک کمکی